Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Welkom bij OR Consultancy

Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste.

Lees meer

Specialisten in medezeggenschap

Wij zijn consultants die gespecialiseerd zijn in medezeggenschap. Ons werk leidt tot inhoudelijk goede besluiten die door iedereen gedragen worden. Zodat betrokkenen bereid zijn om ze met overtuiging uit te voeren.
Op die manier helpen wij ondernemingsraden, hun achterban en hun bestuurders om volledig tot hun recht te komen in de veranderingsprocessen die zij met elkaar doormaken.

Waarom OR Consultancy?

Wij hebben een veelzijdig aanbod aan interventies in huis. Maar meer dan om wat we doen, gaat het om wat we bereiken. Dit is wat we jou als klant bieden.

Waarom OR Consultancy?

OR-thema’s

Op onze themapagina’s vind je informatie over onze belangrijkste werkgebieden met een korte inleiding waarin we weergeven wat onze ervaring is, of onze kijk op zaken.

OR-thema’s

HR-aanbod

Ook als bestuurder kun je bij ons terecht. Voor het ontwikkelen van visie op of kennis over medezeggenschap.

HR-aanbod

Private equity en de rol van medezeggenschap

Over private equity en de rol van medezeggenschap is niet veel geschreven. Voor het eerst komt OR Consultancy met een substantiële uitgave over de plaats en positie van ondernemingsraden in de wereld van de particuliere investeerders. Veel ondernemingsraden zien zich vaak door hun directies voor een voldongen feit geplaatst als het gaat om de overname door een private-equityfonds. Dit boek is erop gericht medezeggenschapers te attenderen op de mogelijkheid van een overname door deze fondsen en is ondernemingsraden behulpzaam om effectief te zijn in het adviestraject. Lees verder

Organisch veranderen en hoe daar als ondernemingsraad grip op te krijgen

Organisch veranderen en hoe daar als ondernemingsraad grip op te krijgen
Lees er alles over in onze whitepaper

Of wil je meer weten over financiële onderwerpen waar je als OR-lid mee te maken krijgt?
Bekijk ook de whitepapers over hoe je als ondernemingsraad beter kunt functioneren.

Ook interessant

Vergrijzing als oorzaak van werkstress

Lees meer

Explainer | Corporate Governance

Lees meer

Verbreedt AI de kloof in de organisatie?

Lees meer

Interview | concurreren op salaris: de onverwachte gevolgen

Lees meer

Referenties

Wij werken voor o.a.: