Een nieuwe naam! 

Vanaf 2020 gaat GITP Medezeggenschap verder als OR Consultancy. Hier lees je er meer over.

Logo OR Consultancy vh GITP Medezeggenschap

Beste bezoeker,

Naar aanleiding van de meest recente maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus informeren we je graag over hoe wij hiermee omgaan. Ook in deze bijzondere en onzekere tijd kun je op de trainers en adviseurs van ons team, OR Consultancy, rekenen voor wat betreft onze dienstverlening.

Zoals bekend heeft het kabinet de regels aangescherpt en zijn de komende maanden fysieke bijeenkomsten in het kader van training, advisering en coaching niet meer aan de orde. Dat neemt niet weg dat we onze verantwoordelijkheid willen blijven dragen om jou als klant daar waar mogelijk te kunnen blijven faciliteren. Uiteraard handelen ook wij strikt langs de richtlijnen van het kabinet en de autoriteiten. Binnen die kaders zijn wij voornemens met jullie te inventariseren of we in de komende maanden onze dienstverlening in een online vorm kunnen voortzetten. Daarnaast hebben we besloten om nu al fysieke afspraken voor advisering, training en coaching in te gaan plannen vanaf 1 juni. We zetten onze reguliere annuleringsvoorwaarden voor nieuwe afspraken buiten werking.

Als je vragen hebt over het bovenstaande, neem dan contact op met je adviseur of met ons secretariaat:
T: 088-3434250, E: info@orconsultancy.nl

Namens alle collega’s,
Willem Allertz
Directeur OR Consultancy
(gepubliceerd 24-03-2020, gewijzigd 27-03-2020)


Besluiten worden beter als zij gedragen worden door de mensen die erbij betrokken zijn

Wij richten ons daarom op de inhoudelijke betrokkenheid van medewerkers. We optimaliseren formele medezeggenschap: ondernemingsraden, bestuur, toezicht en het overleg dat in dat kader gevoerd wordt. Ook houden wij ons in dat licht bezig met de verhoudingen tussen stakeholders en met stakeholder management.

Organisch veranderen en hoe daar als ondernemingsraad grip op te krijgen

Lees er alles over in onze whitepaper. 

Of wil je meer weten over financiële onderwerpen waar als je als OR-lid mee te maken krijgt? Bekijk ook de whitepapers over hoe je als ondernemingsraad beter kunt functioneren.

Naar whitepapers
Willem Allertz - Ellis van Bellen - Pieter Landwehr Johan - Jurre de Haan

Referenties

 Wij werken voor o.a.:

Ook interessant