Rechten en regels

Veel vragen die wij krijgen gaan over bevoegdheden, rechten en plichten.

Meestal een teken dat de inhoud niet vooraan staat op de gesprekstafel, maar dat de rol van de OR, of die van de bestuurder ter discussie staat. Al blijven er altijd vragen die gaan over welke procedure aan de orde is.

Het probleem daarbij is dat de wet niet altijd eenduidig is, of dat er uitspraken van rechters zijn die net die inkleuring geven aan een artikel, waardoor wat je dacht net niet van toepassing is.

Vragen staat vrij. En ondersteuning kan altijd worden gevonden. Onze juristen hebben een flink aantal blogs en whitepapers geschreven over veelvoorkomende zaken. Als je nu al een vraag hebt of liever een adviseur spreekt: mail of bel ons.