André van Deijk

Senior adviseur

Creatief, pragmatisch en gedreven

drs. André van Deijk is sinds 2005 senior adviseur bij OR Consultancy. André ondersteunt ondernemingsraden overwegend bij het uitoefenen van hun adviesrecht. Vooral bij overnames, fusies, organisatieveranderingen, financieringsvraagstukken en investeringen. Inhoudelijk, maar ook in het proces.

Hij werkt vooral in grote organisaties met (in veel gevallen) een internationale component: multinationals, grote Nederlandse bedrijven met internationale verbindingen, grotere MKB-bedrijven maar ook NGO’s die internationaal georganiseerd zijn.

Hij was betrokken bij een aantal spraakmakende overnames zoals de verkoop van Grolsch aan SABMiller en de verkoop van Nuon aan Vattenfall. Verder was hij lang betrokken bij verzekeraar SNS Reaal, van afsplitsing via de verkoop aan het Chinese Anbang tot aan een mogelijke aankoop door Aegon. Recente trajecten zijn de verkoop van Blauwtrust Groep (De Hypothekers Associatie en Quion) aan Blackfin, een Franse private equity organisatie en de verkoop van de vloot van Koole aan De Volharding b.v. Hij is betrokken bij de reorganisatie van Philips (2023).

Naast adviestrajecten lost hij vraagstukken op rond de structuur en de organisatie van formele medezeggenschap in de veelzijdige organisaties van nu. Hoe krijg je passende medezeggenschap op het juiste niveau in de organisatie? Hoe verbind je invloed op strategische besluitvorming met de operationele vertaling van alledag, in de structuur van je medezeggenschap?

Tot slot heeft hij veel aandacht voor de effectiviteit van medezeggenschap. Hoe ben je en blijf je relevant? Wat wil je bereiken? Voor wie? Hoe zorg je voor de beste resultaten? In dat kader begeleidt hij ondernemingsraden naar inhoudelijke scherpte en en een invloedrijke positie onder het motto: “geloven in de menselijke maat en in een ondernemingsraad met verstand van zaken”. Recent heeft dat werk geleid tot de publicatie van drie artikelen in OR Magazine.

André spreekt vloeiend Engels en Duits, voldoende Frans en redelijk Spaans.

Hij is bestuurslid van de branchevereniging van medezeggenschapsbedrijven BVMZ.

Workshops en trainingen: helder en to the point

Naast zijn werk als inhoudelijk consultant verzorgt hij -op basis van zijn ervaring en inzicht- praktische, oplossingsgerichte workshops en trainingen, die de basis leggen voor goede, effectieve medezeggenschap. Met veel inhoud en veel praktijk, aansprekend en direct toe te passen in jullie eigen situatie.

Over zijn rol als adviseur

“De kern van medezeggenschap is het idee dat elke organisatie een gemeenschap van belanghebbenden is. En dat die, samenwerkend, hun gemeenschappelijke belangen opzoeken en hun belangenverschillen weten op te lossen. Medezeggenschap draait om mensen.

Bij veel van mijn klanten zie je dat door schaalgrootte, internationalisering en de jacht op rendement door aandeelhouders, dat uitgangspunt steeds meer onder druk is komen te staan. Soms staan daarbij cultuurverschillen in de weg.”

Ik denk dat we gaan zien dat er weer meer ruimte komt voor mensen en dus voor een meer evenwichtige besluitvorming. Of dat betekent dat de stem van werknemers/participanten via een OR gehoord gaat worden is vers twee. Er zijn ook andere mogelijkheden.” 

Publicaties

André is columnist voor ORnet.nl en OR Magazine. Hij schrijft met enige regelmaat ook artikelen voor OR Magazine.

Veel van zijn columns vindt u hier terug. Bekende columns zijn:

Daarnaast is ook in het OR Magazine regelmatig een artikel van André te vinden. Interessante publicaties:

Dit zegt de klant over André:

We zijn door Andre op een rustige en doelbewuste manier door de stof geleid. Er is door Andre meer dan voldoende ruimte gelaten voor discussie, ideetjes of andere “zijstapjes”. Dat maakt het voor alle deelnemers leuk om deel te nemen“.

OR DHA

“In de eerste helft van 2021 is de Centrale Ondernemingsraad van Aegon gevraagd om advies uit te brengen over een aanzienlijke reorganisatie. Vanwege de impact en complexiteit van deze reorganisatie is de heer André van Deijk van OR Consultancy als consultant ingezet bij de voorbereidingen van het Advies. We hebben André ervaren als een consultant met een sterke focus op de strategie van de organisatie en de rol van de medezeggenschap op dit onderwerp. André heeft zijn toegevoegde waarde bewezen door de leden van de ondernemingsraad bewust te maken van de consequenties van strategische keuzes en het daarbij behorende organisatiemodel. Mede door de inzet van André waren de COR leden uitstekend in staat om de juiste vragen te stellen aan de Bestuurder en daarmee het advies van de juiste argumenten te voorzien.”
Han de Vos, voorzitter COR Aegon Nederland