Diederik Contzé

Senior adviseur (associé)

Eigen specifieke aanpak en filosofie

Met 20 jaar ervaring als partner in zowel de Accountancy als de Investigation praktijk bij de Big Firms, staat Diederik Contzé aan de oorsprong van Contzé & Partners. Zijn ervaringen heeft hij omgezet naar een eigen specifieke aanpak en filosofie.

Diederik adviseert organisaties ter ondersteuning van strategische en operationele besluitvorming, alsmede ten behoeve van het opsporen en managen van integriteitsrisico’s en het managen van incidenten.
Hij richt zich specifiek op het segment bijzondere financiële onderzoeken met een gezamenlijke noemer: het in kaart brengen van informatie ten behoeve van het verkrijgen van een feitelijk inzicht in de situatie om vervolgens conflicten op te lossen c.q. de aanleiding te ontzenuwen.

Kennismaken met Diederik

‘Belangrijk in mijn werk vind ik de persoonlijke benadering en transparantie van de dienstverlening. Duidelijkheid omtrent de te verwezenlijken doelstellingen, het proces helder en begrijpelijk houden, en de uitkomsten rapporteren in een dusdanige vorm dat de boodschap overkomt. Dat is waar mijn klanten op kunnen rekenen.’

Specialisaties
  • Advies voor ondernemingsraden op financieel gebied mede t.b.v. het voeren van juridische procedures
  • Forensisch onderzoek
  • Litigation Support
  • Due Diligence onderzoeken