Finy van der Vlis

Adviseur (associé)

‘Resultaatgericht, scherp op inhoud en relatie, met veel lef en zonder ego.’ Zo beschreef een klant mij in zijn feedback. Ik kan inderdaad snel situaties doorgronden, mensen inschatten en groepsprocessen ‘lezen’. En dat levert maatwerk op. Een must, want elk bedrijf en iedere ondernemingsraad is weer anders. 

Jarenlang was ik zelf actief in diverse ondernemingsraden. Inmiddels heb ik ruime ervaring opgedaan op het gebied van medezeggenschap en als gesprekspartner op alle niveaus. Als OR-adviseur werk ik graag via constructief discussiëren (en dóórvragen: waarom?) toe naar gefundeerd knopen doorhakken.

Invloed is geen doel op zich’ 

Natuurlijk heb je invloed nodig om tot een goed resultaat te komen. Maar de essentie van je taak als ondernemingsraad is dat je komt tot een zorgvuldig gewogen advies of instemming: is dit het beste voor het bedrijf en zijn werknemers?

Wil je steekhoudend advies kunnen geven en kwalitatief goede beslissingen nemen? Dan is het belangrijk dat je als OR strategisch denkt, een eigen visie hebt en daarnaar handelt. Ik ondersteun ondernemingsraden in deze ontwikkeling. Op mijn eigen wijze: even empathisch als kritisch, maar wel ontspannen en zonder poespas.