Hans Oosterhuis

Senior adviseur

Mr. J.P.A.L. (Hans) Oosterhuis is senior consultant en adviseert ondernemingsraden, directies en raden van toezicht op het gebied van strategisch beleid, de samenwerking tussen deze drie organen, reorganisaties, fusie en overnames en alle andere voorkomende bedrijfskundige issues. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Exodus Nederland.

Kennismaken met Hans

‘Ik start vaak met het jaarplan van de ondernemingsraad, op basis van een gedegen strategische analyse. Vervolgens vragen we de bestuurder haar of zijn visie te delen met ons. Uit deze discussie ontstaat vaak een goede samenwerking. Ik begeleid ook vaak ingrijpende organisatieveranderingen, waarbij het samenspel tussen ondernemingsraad, directie en raad van toezicht een grote rol speelt. Ik vind mijn werk erg interessant, omdat ondernemingsraden via het initiatiefrecht àlle relevante onderwerpen aan de orde kunnen stellen. Zo worden steeds vaker Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de digitale transformatie en duurzaam personeelsbeleid aan de orde gesteld. De ondernemingsraad kan in het daarvoor te ontwikkelen beleid een belangrijke rol spelen.’

Hans Oosterhuis:

 • studeerde rechten en bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen;
 • werkte vervolgens bij ABN AMRO (als bankier èn jurist), bij het Forbo Concern (als directiesecretaris, marketingmanager en internationaal marketing- en salesmanager), Mercuri International (als senior strategieconsultant) en was kantoordirecteur bij ondermeer DLA Piper,  Actus Notarissen en de Clercq advocaten;
 • is hogeschooldocent geweest voor de vakken (strategische) marketing en organisatiekunde;
 • heeft medezeggenschapservaring opgedaan als lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds voor het Notariaat en de GMR van Stichting Spaarnesant (basisscholen);
 • is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geweest bij DLA Piper en Actus Notarissen;
 • heeft veel ervaring in het adviseren van zowel directies àls ondernemingsraden in strategische adviestrajecten.

Enkele projecten

Advisering van de ondernemingsraad bij:

 • de contra-expertise van de reorganisatie van een Japanse automotoronderdelenfabrikant;
 • de contra-expertise van de reorganisatie van een Amerikaanse transformatorfabrikant;
 • de begeleiding van de reorganisatie van het hoofdkantoor van een grote Nederlandse multinational van lichtproducten;
 • de overname van diverse Nederlandse dochters van internationale concerns, waarbij onder meer de procedure voor de voordrachtscommissaris en de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen werd bedongen;
 • de onderhandeling over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden bij een fusieorganisatie van drie bedrijven;
 • de voorgenomen fusie van een middelgrote VVT-instelling en de onderhandelingen terzake met de bestuurder èn Raad van Toezicht;
 • de onderhandeling over de procedure voor het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht door de OR;
 • diverse strategietrajecten om te komen tot een jaarplan èn de voorbereiding voor de artikel-24-sessie.