Hans Oosterhuis

Senior adviseur

Mr. J.P.A.L. (Hans) Oosterhuis is senior consultant en adviseert ondernemingsraden, directies en raden van toezicht op het gebied van strategisch beleid, de samenwerking tussen deze drie organen, reorganisaties, fusie en overnames en alle andere voorkomende bedrijfskundige issues. Momenteel is hij veel bezig met duurzaamheid, vooral wat de nieuwe Europese richtlijn, CSRD, betekent voor organisaties. Voor organisaties is dit van groot belang, omdat zij vaak hun strategie ingrijpend moeten gaan wijzigen. Ook ondernemingsraden kunnen hier een grote rol in spelen.

Hans is lid van de Raad van Toezicht van Exodus Nederland, voormalig bestuurder van organisaties, en heeft ervaring als lid van de medezeggenschap.

Kennismaken met Hans

‘Ik start vaak met het jaarplan van de ondernemingsraad, op basis van een gedegen strategische analyse. Vervolgens vragen we de bestuurder haar of zijn visie te delen met ons. Uit deze discussie ontstaat vaak een goede samenwerking. Duurzaamheid speelt hier een steeds grotere rol in. De nieuwe transparantierichtlijn CSRD staat hierin centraal. De focus zal steeds sneller verlegd worden van alleen financieel, naar de combinatie financieel, duurzaamheid en sociaal. Dat betekent ook een groot veranderproces binnen de organisatie. Ik vind mijn werk erg interessant, omdat ondernemingsraden via het initiatiefrecht álle relevante onderwerpen aan de orde kunnen stellen. Zo worden steeds vaker Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de digitale transformatie en duurzaam personeelsbeleid aan de orde gesteld. De ondernemingsraad kan in het daarvoor te ontwikkelen beleid een belangrijke rol spelen.’

Hans Oosterhuis:

 • studeerde rechten en bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen;
 • werkte vervolgens bij ABN AMRO (als bankier én jurist), bij het Forbo Concern (als directiesecretaris, marketingmanager en internationaal marketing- en salesmanager), Mercuri International (als senior strategieconsultant) en was kantoordirecteur bij onder meer DLA Piper,  Actus Notarissen en de Clercq advocaten;
 • is hogeschooldocent geweest voor de vakken (strategische) marketing en organisatiekunde;
 • heeft medezeggenschapservaring opgedaan als lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds voor het Notariaat en de GMR van Stichting Spaarnesant (basisscholen);
 • is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geweest bij DLA Piper en Actus Notarissen;
 • heeft veel ervaring in het adviseren van zowel directies áls ondernemingsraden in strategische adviestrajecten.

Enkele projecten

Advisering van de ondernemingsraad bij:

 • de contra-expertise van de reorganisatie van een Japanse automotoronderdelenfabrikant;
 • de contra-expertise van de reorganisatie van een Amerikaanse transformatorfabrikant;
 • de begeleiding van de reorganisatie van het hoofdkantoor van een grote Nederlandse multinational van lichtproducten;
 • de overname van diverse Nederlandse dochters van internationale concerns, waarbij onder meer de procedure voor de voordrachtscommissaris en de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen werd bedongen;
 • de onderhandeling over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden bij een fusieorganisatie van drie bedrijven;
 • de voorgenomen fusie van een middelgrote VVT-instelling en de onderhandelingen ter zake met de bestuurder én Raad van Toezicht;
 • de onderhandeling over de procedure voor het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht door de OR;
 • diverse strategietrajecten om te komen tot een jaarplan én de voorbereiding voor de artikel-24-sessie.