Paul van der Priem

Senior adviseur

Voor second opinion onderzoek (het aantonen van nut en noodzaak van voorgenomen besluiten), begeleiding en advies werkt Paul van der Priem samen met medezeggenschap, directies en toezichthouders aan het vinden en realiseren van kwalitatief en kwantitatief onderbouwde oplossingen.

(Complexe) veranderingstrajecten hebben vaak grote invloed op de continuïteit van een organisatie met ingrijpende gevolgen voor medewerkers. Denk aan:

  • fusies/overnames
  • reorganisaties
  • nieuwbouw/verbouw
  • selectie/implementatie van nieuwe IT-/technologiesystemen

Paul van der Priem is de verbindende schakel om de verschillende belangen en verantwoordelijkheden bij elkaar te brengen.

Kennis van strategieontwikkeling, financiën, logistiek en IT/Technologie en ervaring met veranderingsprocessen – opgedaan in diverse lijn- en staffuncties – en hulp van specifieke inhoudelijke expertise van collega’s vormen de inzet voor oplossingen met meerwaarde die op een breed draagvlak kunnen rekenen.