Irene Weijers

Senior adviseur (associé)

‘Zorg dat je een inhoudelijke bijdrage levert’

Een ondernemingsraad zal zich als team moeten organiseren. Maar zeker zo belangrijk is het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de besluitvorming om die te verrijken met de kennis en kunde van de werkvloer. Het begint met vruchtbaar overleg over alle relevante onderwerpen.

Specialisme arbeids-/medezeggenschapsrecht

Mr. Irene Weijers biedt graag ondersteuning en expertise bij vraagstukken met een arbeidsrechtelijke component; veelal aan de orde bij organisatiewijzigingen.

Zij heeft ruime ervaring met zowel het individueel als collectief arbeidsrecht. Denk aan het private arbeidsrecht (en de Wnra), cao’s, sociaal plannen en de personeelsregelingen van de organisatie zelf. Bij elke organisatiewijziging al dan niet met krimp, is het gewenst om zicht te hebben op de effecten daarvan op medewerkers.

Aanpak als adviseur

Irene luistert goed naar de klant en hecht aan een goede aansluiting bij de behoeften van de klant. Verder heeft zij een oplossingsgerichte aanpak, is zij onafhankelijk, omgevingsbewust en gewend om op diverse niveaus te schakelen.