Thomas Dreessen

Adviseur

Thomas adviseert ondernemingsraden, bestuurders en HR bij complexe organisatieveranderingen zoals fusies, reorganisaties en overnames. Hij heeft een achtergrond in bedrijfseconomie, strategisch management en accountancy. Hij heeft zowel een master strategic management als een master accountancy.

Thomas weet hoe je een strategie moet beoordelen en kan een OR tijdens het implementeren ervan door zijn kennis en ervaring te combineren, ondersteunen. Zijn grootste interesse gaat uit naar de financiële en strategische component binnen organisatieveranderingen. “Advies geven aan ondernemingsraden omtrent financiën op basis van een goede analyse voorkomt ook vaak een juridisch geschil en heeft toegevoegde waarde voor alle betrokken stakeholders binnen een adviestraject, inclusief de bestuurder”.

Het begeleiden van bestuurders en HR richt zich meer op het medezeggenschapsproces zelf, al kan hij op zijn vakgebied ook bestuurders inhoudelijk adviseren.

Over medezeggenschap

“Ik doe dit werk omdat ik ervan overtuigd ben dat ik op grond van mijn strategische, organisatiekundige en financiële kennis ondernemingsraden, bestuurders en HR-medewerkers ondersteuning kan bieden op meerdere fronten. Een OR bijvoorbeeld moet inzicht hebben in diverse onderwerpen binnen de organisatie, zoals de strategie (governance), structuurwijzigingen en financiële veranderingen, en de verbanden die daartussen liggen.”
“Voor velen is medezeggenschap een onbekende tak van sport. Ik vind dat het belang ervan meer erkenning mag krijgen omdat via medezeggenschap werknemers invloed uitoefenen op beleid en besluitvorming van hun onderneming. Hierdoor raken zij meer betrokken bij hun werk, het bedrijf en het bedrijfsbeleid. Een OR of PVT laat je meedenken en meepraten over belangrijke bedrijfsbeslissingen. Werknemers voelen zich daardoor gehoord en krijgen erkenning. Dat is heel belangrijk voor een organisatie, aangezien de medewerkers uiteindelijk de organisatie vormgeven.”
“Open staan voor ideeën van alle betrokken stakeholders is sowieso belangrijk, want het is goed om vraagstukken te bekijken vanuit verschillende perspectieven. Actief samenwerken leidt in mijn ogen tot het beste resultaat. Ik ben ervan overtuigd dat door samen te overleggen en continu bezig te zijn met stakeholdermanagement je veel kunt bereiken. Desalniettemin moet je de Wet op de ondernemingsraden (WOR) niet uit het oog verliezen.”

Effectief adviseren

‘Doorzettingsvermogen, kritisch en analytisch denken en goed samenwerken zijn mijn kwaliteiten. Een voordeel van OR Consultancy is dat wij als consultants altijd kunnen samenwerken. We kunnen terugvallen op collega’s met ieder hun eigen expertise en werkwijze. Dat vind ik belangrijk want mijn focus ligt op effectiviteit waarbij ik de impact wil zien van adviezen die door ons zijn gegeven.”
“Als het gaat om advieswerk heb ik bijvoorbeeld gewerkt als supply chain analist. Een project waaraan ik heb gewerkt is het verbeteren van werkprocessen voor werknemers binnen de transportafdeling van een bedrijf. Ook heb ik een aantal jaren examentrainingen gegeven aan middelbare scholieren voor de vakken economie en bedrijfseconomie. Dat komt mij goed van pas bij het trainen van medezeggenschap, bestuurders en HR.”