Meebeslissen aan de top, medezeggenschap in Duitsland

Medezeggenschap in Duitsland verschilt van de Nederlandse: een andere plaats in de onderneming, en directe vertegenwoordiging bij structuurvennootschappen.

Dit artikel verscheen in september 2017 in OR Magazine en is gratis te downloaden door het formulier in te vullen.

Met vriendelijke groet,
André van Deijk