Het team van OR Consultancy is versterkt met juriste Yasemin Kaya

Juriste Yasemin Kaya is sinds kort de gelederen van OR Consultancy komen versterken. Als jurist met brede belangstelling en een internationale achtergrond zal Yasemin zich breder kunnen inzetten dan op juridische vraagstukken alleen.

Yasemin Kaya

“Natuurlijk vormen juridische vraagstukken wel een heel belangrijk deel van mijn werk, zeker nu OR Consultancy zijn dienstverlening op dat vlak gaat uitbreiden. Ik geloof dat veel te bereiken valt in goed overleg en dat continu gewerkt dient te worden aan de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende stakeholders binnen een organisatie. Gezonde verhoudingen leiden immers tot een prettige samenwerking. Tegelijkertijd is het natuurlijk van wezenlijk belang dat de rechten en plichten die voortvloeien uit de wetgeving naar behoren nageleefd worden en dat ze niet uit het oog worden verloren. Als jurist heb ik daar natuurlijk extra aandacht voor”.

Directeur dr. Willem Allertz: “De juridische benadering van medezeggenschap heeft de laatste jaren aan belang gewonnen. Steeds meer klanten hebben daarom ondersteuning nodig op juridisch vlak. Ik ben blij dat we ons team met Yasemin hebben kunnen versterken om daarin te kunnen voorzien.”

Deel dit bericht op

Geschreven door André van Deijk

Senior adviseur
Pragmatisch op inhoud en proces drs. André van Deijk is senior adviseur bij OR Consultancy. Hij biedt sinds 1994 ondernemingsraden (en regelmatig ook hun bestuurders) op een pragmatische manier inhoudelijke […]

Lees meer