De continue puzzel bij open trainingen

GITP Medezeggenschap organiseert verschillende soorten trainingen. Sinds jaar en dag maakt ook een open training deel uit van dit aanbod: themagerichte trainingen die worden aangeboden aan OR-leden die samen met collega’s uit andere organisaties hun kennis willen vergroten op een bepaald vakgebied.

Lees meer

De ondernemingsraad, een bijzonder team

‘Het loopt niet lekker binnen de ondernemingsraad. We geven als DB opdracht om zaken voor te bereiden, maar het gebeurt niet. Mijn OR-collega’s zijn lastig te motiveren. Er wordt niet naar me geluisterd.’ Allerlei reacties op de vraag hoe problemen binnen de ondernemingsraad opgelost kunnen worden.

Lees meer

Elk lid van de ondernemingsraad in een passende rol!

Taken waar je goed in bent, doe je meestal met plezier, deze leveren energie op. Dit geldt ook voor werkzaamheden binnen de ondernemingsraad. Daarom is het goed om te weten waar leden goed en minder goed in zijn. Meer over de taakverdeling, werkwijze en procedures in jouw ondernemingsraad.

Lees meer

De nieuwe Arbowet, is het bij jouw organisatie al geregeld?

Heeft uw organisatie al een aangepast arbocontract? Als het goed is heeft uw OR dit ter instemming voorgelegd gekregen (art. 27 lid 1d WOR). Zo niet, dan is het de hoogste tijd dit voor 1 juli 2018 nog aan de orde te stellen in een Overlegvergadering of informeel overleg tussen DB en directie.

Lees meer