De nieuwe Arbowet, is het bij jouw organisatie al geregeld?

Heeft uw organisatie al een aangepast arbocontract? Als het goed is heeft uw OR dit ter instemming voorgelegd gekregen (art. 27 lid 1d WOR). Zo niet, dan is het de hoogste tijd dit voor 1 juli 2018 nog aan de orde te stellen in een Overlegvergadering of informeel overleg tussen DB en directie.

Lees meer

Meer grip op de begroting!

Dat je als OR de begroting tijdig ter informatie ontvangt is stap één. Het gaat er vooral om wat je als OR ermee doet! Kun je in de begroting een reorganisatie aan zien komen? Welke vragen stel je als OR? Hoe leg je als OR verbanden? In deze blog tips voor de OR.

Lees meer

De OR, bullshitbingo en begrijpelijk geluid

Lijstjes worden gemaakt van het jargon waarmee allerlei vernieuwingen, veranderingen of gewoon-hetzelfde-maar-nu-in-een-nieuw-jasje trends in organisaties worden gelanceerd. Hoewel er niets mis is met nieuw ideeën en andere invalshoeken, moeten veel vernieuwingen het vooral van een nieuw jargon hebben.

Lees meer

De ondernemingsraad en omgaan met geheimhouding

Adviesaanvragen, instemmingsaanvragen, soms zelfs relatief eenvoudige mededelingen worden voorzien van het stempel ‘vertrouwelijk’. Een HR was bezig om beleid te gaan formuleren hoe talenten in de organisatie beter ontdekt en ontwikkeld kunnen worden. Het betrof niet eens het beleid zelf, maar een stappenplan hoe tot een beleid te komen. Vertrouwelijk!

Lees meer

Hoe ziet een goed OR-jaarverslag eruit?

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent voor veel ondernemingsraden dat zij hun jaarverslag over 2018 kunnen afronden. De grote vraag is alleen hoe zo’n jaarverslag eruit zou moeten zien. De WOR biedt hierover geen uitsluitsel. Daarom hierna wat tips en tricks ter inspiratie.

Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste onderdelen

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Althans, als alles verloopt volgens planning. In een drieluik van blogs nemen we de lezer mee in deze wetswijziging. In deze eerste blog gaat Jurre de Haan in op de vraag wat de belangrijkste onderdelen zijn van het wetsvoorstel.

Lees meer

Een strategische OR investeert ook in zichzelf

Stel een OR voor de keus stelt om of strategisch te opereren, of vooral praktisch en ad hoc op te treden en nagenoeg alle OR’s zullen voor de strategische optie kiezen. Op zich mooi, maar niet geheel onverwacht. Maar wat betekent het om een strategische OR te worden of te zijn?

Lees meer