Elk lid van de ondernemingsraad in een passende rol!

Taken waar je goed in bent, doe je meestal met plezier, deze leveren energie op. Dit geldt ook voor werkzaamheden binnen de ondernemingsraad. Daarom is het goed om te weten waar leden goed en minder goed in zijn. Meer over de taakverdeling, werkwijze en procedures in jouw ondernemingsraad.

Lees meer

De nieuwe Arbowet, is het bij jouw organisatie al geregeld?

Heeft uw organisatie al een aangepast arbocontract? Als het goed is heeft uw OR dit ter instemming voorgelegd gekregen (art. 27 lid 1d WOR). Zo niet, dan is het de hoogste tijd dit voor 1 juli 2018 nog aan de orde te stellen in een Overlegvergadering of informeel overleg tussen DB en directie.

Lees meer

Meer grip op de begroting!

Dat je als OR de begroting tijdig ter informatie ontvangt is stap één. Het gaat er vooral om wat je als OR ermee doet! Kun je in de begroting een reorganisatie aan zien komen? Welke vragen stel je als OR? Hoe leg je als OR verbanden? In deze blog tips voor de OR.

Lees meer

De OR, bullshitbingo en begrijpelijk geluid

Lijstjes worden gemaakt van het jargon waarmee allerlei vernieuwingen, veranderingen of gewoon-hetzelfde-maar-nu-in-een-nieuw-jasje trends in organisaties worden gelanceerd. Hoewel er niets mis is met nieuw ideeën en andere invalshoeken, moeten veel vernieuwingen het vooral van een nieuw jargon hebben.

Lees meer

De ondernemingsraad en omgaan met geheimhouding

Adviesaanvragen, instemmingsaanvragen, soms zelfs relatief eenvoudige mededelingen worden voorzien van het stempel ‘vertrouwelijk’. Een HR was bezig om beleid te gaan formuleren hoe talenten in de organisatie beter ontdekt en ontwikkeld kunnen worden. Het betrof niet eens het beleid zelf, maar een stappenplan hoe tot een beleid te komen. Vertrouwelijk!

Lees meer

Hoe ziet een goed OR-jaarverslag eruit?

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent voor veel ondernemingsraden dat zij hun jaarverslag over 2018 kunnen afronden. De grote vraag is alleen hoe zo’n jaarverslag eruit zou moeten zien. De WOR biedt hierover geen uitsluitsel. Daarom hierna wat tips en tricks ter inspiratie.

Lees meer