Hoe ziet een goed OR-jaarverslag eruit?

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent voor veel ondernemingsraden dat zij hun jaarverslag over 2018 kunnen afronden. De grote vraag is alleen hoe zo’n jaarverslag eruit zou moeten zien. De WOR biedt hierover geen uitsluitsel. Daarom hierna wat tips en tricks ter inspiratie.

Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste onderdelen

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Althans, als alles verloopt volgens planning. In een drieluik van blogs nemen we de lezer mee in deze wetswijziging. In deze eerste blog gaat Jurre de Haan in op de vraag wat de belangrijkste onderdelen zijn van het wetsvoorstel.

Lees meer

Een strategische OR investeert ook in zichzelf

Stel een OR voor de keus stelt om of strategisch te opereren, of vooral praktisch en ad hoc op te treden en nagenoeg alle OR’s zullen voor de strategische optie kiezen. Op zich mooi, maar niet geheel onverwacht. Maar wat betekent het om een strategische OR te worden of te zijn?

Lees meer

Continu veranderen is de enige constante

In een speciale eindejaarsserie blikken de adviseurs van GITP Medezeggenschap terug en vooruit. In dit derde deel Stefan Zondag over het feit dat continue verandering de enige zekerheid lijkt en hoe hier als OR op te anticiperen en organiseren.

Lees meer

Informatievoorziening: schep voorwaarden

Als je als ondernemingsraad scherp hebt welke informatie je nodig hebt, helpt het om duidelijke voorwaarden te scheppen zodat de kans om (de juiste) informatie te krijgen toeneemt. Twee van die voorwaarden: het plannen van de informatievoorziening en het gebruik maken van de geheimhoudingsplicht.

Lees meer

Informatievoorziening: weet wat je wilt

Door vroegtijdig betrokken te zijn, heb je inzicht in de organisatiestrategie, weet je wat er speelt en zit je op het juiste moment met de bestuurder aan tafel. Om aan te kunnen haken is het een must om (de juiste) informatie te krijgen en actief ernaar te vragen.

Lees meer

Hoe bevorder je als OR de zorg voor het milieu?

Artikel 28 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gaat over de zogenoemde stimulerende taken van de ondernemingsraad. Maar hoe doe je dat in de praktijk? In deze bijdrage geen allesomvattende methode maar een toepassing op een heel actuele ontwikkeling: het Energieakkoord.

Lees meer