Hoe hou je als ondernemingsraad grip op veranderingen?

De mogelijkheid van een ondernemingsovereenkomst wordt In artikel 32 van de WOR geboden. In zo’n overeenkomst kun je als OR extra bevoegdheden afspreken: uitgebreider adviesrecht of instemmingsrecht, meer en betere informatie dan gebruikelijk of een grotere frequentie van overlegvergaderingen, enz.

Lees meer

Wat voegt de ondernemingsraad toe?

Weet de OR daarmee alles? Nee, maar wel veel. Vooral over wat er gaat werken en wat niet en hoe je mensen mee kunt krijgen in een veranderproces. Juist die kennis is cruciaal om tot goede besluiten te komen en vormt dus een zeer belangrijke aanvulling op de kennis van de directie.

Lees meer

De rvc, wat kun je er als OR mee?

Wist je dat de OR het recht heeft om een derde van de commissarissen in de RvC te benoemen? Maak daar als OR gebruik van! Want het hebben van een voordrachtscommissaris levert de OR invloed en informatie op. Hoe is het contact met jullie RvC, de toezichthouder van de organisatie?

Lees meer

Hoe schrijf je als OR een goed advies?

Voor veel ondernemingsraden is het schrijven van het advies een klus die nog moet gebeuren nadat het grootste deel van het werk al is gedaan. De energie is gaan zitten in het boven tafel krijgen van informatie, het onderhandelen intern en met de bestuurder over relevante zaken en het komen tot een standpunt als OR.

Lees meer

Medeleiden

Bent u ook zo benieuwd wat de ondernemingsraad van Facebook in Amerika gevonden zou hebben van de manier van doen van het bedrijf en van zijn CEO, als hij bestaan […]

Lees meer

Besturen

We hebben allemaal zo onze stokpaardjes. Een van mijn stokpaardjes is de kern van Rijnlands denken en dat die in de verdrukking is geraakt: de onderneming als gemeenschap van belanghebbenden […]

Lees meer

Eenvoudig Rijnlands denken

In NRC stond een tijdje terug een interview met de heer Timmer, voormalig president-directeur van Philips. In zijn tijd een generaal van een leider die met operatie Centurion Philips met […]

Lees meer

Politiek en medezeggenschap

Ik heb enkele dagen terug met gemengde gevoelens kennis genomen van het feit dat de WOR het mogelijk gaat maken dat er een gesprek komt tussen management en OR over […]

Lees meer

Voorgenomen besluiten

Allereerst wens ik u natuurlijk een geweldig 2018 toe. Na een korte rust mogen we er weer tegenaan met het frisse vooruitzicht van een heel nieuw jaar voor ons. Wat […]

Lees meer

Veranderen

Intern is er bij OR Consultancy het nodige veranderd. Wij zijn een zelfstandige dochter van GITP binnenkort (jawel: per 1 januari!) en dat heeft best veel weerbarstige voeten in de aarde gehad.

Lees meer

OR-activisme

Met een vanzelfsprekendheid die wat mij betreft grenst aan het ongelofelijke, wordt de or in dat adviestraject geïnformeerd zonder enige invloed te hebben op de besluiten die ertoe doen.

Lees meer