Hoe kan ik mijn tijdgebrek oplossen?

OR-werk is ook werk. Bestuurders geven dit waarschijnlijk terug als OR-leden aangeven onvoldoende tijd te hebben voor hun OR-werkzaamheden. Toch is de praktijk weerbarstig: het OR-werk gaat vaker mee naar huis dan wenselijk. Hoe los je dat tijdgebrek op?

Lees meer

Met welke vaardigheden meer invloed als OR?

Voor invloed van de ondernemingsraad is meer nodig dan alleen een gezellig gesprek met de bestuurder. Daarvoor hoef je als OR echt niet op zijn juridische strepen te staan en continu naar WOR-artikel 25 (advies) en 27 (instemming) te verwijzen.

Lees meer

Besluitvorming in het buitenland? Benut meer adviesmogelijkheden!

Besluitvorming in het buitenland? Benut meer adviesmogelijkheden!
Het speelveld waar veel ondernemingsraden op acteren, wordt steeds complexer. Wie vertegenwoordigt de raad eigenlijk? Wat is de rol van de vakbonden? Welke stakeholders hebben nog meer invloed op besluitvorming? Hoe opereer je als OR wanneer je in een (steeds) internationaler georiënteerde onderneming werkzaam bent?

Lees meer

Dat maak ik zelf wel uit!

Hoe gaat de OR de toekomst in? Als instituut dat gepasseerd wordt op den duur? Of is dat al het geval? Mogen we uit het feit dat een aantal werkgevers de OR prefereert als onderhandelingspartner als het om arbeidsvoorwaarden gaat, afleiden dat de daadwerkelijk OR een instituut van belang is?

Lees meer

Valkuilen voor de OR bij onderhandelen met bestuurder

Toeval of niet, maar tijdens de zomerperiode wil er nogal eens een reorganisatievoorstel gelanceerd worden. Het kan natuurlijk zo zijn dat de bestuurder in de (soms) relatief rustige zomerperiode eindelijk de tijd heeft om een goed voorstel te maken en met de ondernemingsraad te bespreken. Toeval?

Lees meer

Hoe zetten we de kwaliteiten van onze OR beter in?

Als een ondernemingsraad de kwaliteiten van de OR-leden beter wil inzetten, maak dan een paar denkstappen terug. Begin bij welke competenties nodig zijn om als OR goed te functioneren. Kijk vervolgens waar ieder goed en minder goed in is. Gebruik die inzichten om daarna als groep opnieuw de taken te verdelen.

Lees meer

Help! Onze bestuurder wil de werktijden veranderen

De organisatie wil openingstijden of bereikbaarheidstijden verruimen waarmee arbeidstijden van een goep medewerkers aangepast moeten worden naar werktijden in avonden en weekenddagen. De OR dient hiervoor een instemmingsaanvraag te ontvangen. Waar moet je als OR op letten?

Lees meer

Hoe collega’s inschakelen voor OR-werk?

Hoe schakel je als OR op een goede manier collega’s (de ‘achterban’) in bij het OR-werk? Hoe laat je collega’s buiten de OR deelnemen aan OR-commissies of -werkgroepen? Laat staan collega’s de vrijheid geven om zelf zaken aan te pakken en met oplossingen te komen.

Lees meer

Hoe los ik problemen in mijn OR-team op?

‘Het loopt niet lekker binnen de ondernemingsraad. We geven als DB opdracht om zaken voor te bereiden, maar het gebeurt niet. Mijn OR-collega’s zijn lastig te motiveren. Er wordt niet naar me geluisterd.’ Allerlei reacties op de vraag hoe problemen binnen de ondernemingsraad opgelost kunnen worden.

Lees meer

Hoe hou je als ondernemingsraad grip op veranderingen?

De mogelijkheid van een ondernemingsovereenkomst wordt In artikel 32 van de WOR geboden. In zo’n overeenkomst kun je als OR extra bevoegdheden afspreken: uitgebreider adviesrecht of instemmingsrecht, meer en betere informatie dan gebruikelijk of een grotere frequentie van overlegvergaderingen, enz.

Lees meer

Wat voegt de ondernemingsraad toe?

Weet de OR daarmee alles? Nee, maar wel veel. Vooral over wat er gaat werken en wat niet en hoe je mensen mee kunt krijgen in een veranderproces. Juist die kennis is cruciaal om tot goede besluiten te komen en vormt dus een zeer belangrijke aanvulling op de kennis van de directie.

Lees meer

De rvc, wat kun je er als OR mee?

Wist je dat de OR het recht heeft om een derde van de commissarissen in de RvC te benoemen? Maak daar als OR gebruik van! Want het hebben van een voordrachtscommissaris levert de OR invloed en informatie op. Hoe is het contact met jullie RvC, de toezichthouder van de organisatie?

Lees meer