Vijf opmerkelijke punten in het OR-reglement

Elke OR heeft er eentje, een OR-reglement. Én moet er officieel eentje hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In het reglement beschrijft de OR zijn samenstelling, werkwijze en gang van zaken bij verkiezingen. Of het een levendig document is wat de OR er vaak bij pakt, verschilt sterk van OR tot OR. Bij de ene OR lezen nieuwe leden het door in het kader van hun introductie en blijft het daarbij. Bij andere ondernemingsraden wordt het regelmatig erbij gepakt als de werkwijze van de OR wordt gewijzigd (hebben we het dan goed opgeschreven in het reglement?), bijvoorbeeld bij stemmen of bij tussentijdse en reguliere verkiezingen. Op basis van de laatste dertig reglementen die wij hebben doorgenomen, delen we graag het volgende: Wat zijn vijf punten die ons zijn opgevallen in een OR-regelement? In de volgende blog staan drie actiepunten die je als OR gelijk kunt controleren en/of aanpassen in jullie OR-reglement.

 1. De werkwijze van de OR is door de COVID-situatie veranderd
  OR’en zijn steeds vaker hybride of zelfs online gaan werken. Dit vergt verandering in het reglement zoals de stemprocedure rondom bepaalde zaken en afspraken over de voorwaardes van hybride/online samenwerken. Bijvoorbeeld, wanneer mag een OR-lid online aansluiten en wanneer niet? Mag je stemmen als je via Teams mee vergadert terwijl de rest van de OR fysiek bijeen zit? De nieuwe werkwijze zien we nog niet vaak terug in OR-reglementen.
 2. De leesbaarheid en doelmatigheid van het reglement
  Het OR-reglement moet voor iedereen goed te lezen zijn, zowel voor de collega’s als de OR-leden. In de praktijk zien wij vaak dat het reglement een bulk aan informatie is die zijn doelmatigheid en leesbaarheid voorbijgaat. Zo is het reglement door de jaren heen vaak geëvolueerd, waardoor er creatieve omschrijvingen zijn ontstaan door nieuwe ideeën met bestaande teksten te combineren. Wij adviseren daarom een document te hebben met de relevante benodigde informatie welke beknopt en duidelijk omschreven staat.
 3. Kiesrecht en verkiesbaarheid
  Sinds januari 2022 zijn er wat wijzigingen geweest in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Zo mogen medewerkers zich na drie maanden al verkiesbaar stellen en hebben zij kiesrecht, in plaats van bij zes maanden. Hier hebben veel OR’en geen weet van of hebben het (onbewust) nog niet in hun OR-reglement veranderd. Daarnaast hebben uitzendkrachten na 18 (15+3) maanden kiesrecht, i.p.v. na 36 (24+12) maanden en mogen zij zich ook verkiesbaar stellen na 18 maanden in plaats van na 30. Deze laatste groep wordt vaak niet opgenomen in het reglement, terwijl er in veel organisaties gebruik wordt gemaakt van uitzendkrachten.
 4. Afspraken met bestuurder
  Vaak zien wij in reglementen ook afspraken met de bestuurder staan. Bijvoorbeeld dat de bestuurder minimaal één week voor de OR-vergadering de stukken aanlevert of over de faciliteiten die de OR krijgt tijdens zijn werkzaamheden. Dit hoort echter niet thuis in het reglement. Als de OR afspraken wil maken met de bestuurder dan regel je dat niet in het OR- reglement, maar in een zogenaamd convenant/ondernemingsovereenkomst. Het OR-reglement gaat over de werkwijze en samenstelling van de OR zelf, niet over de werkafspraken tussen OR en bestuurder.
 5. Wijze van stemmen
  De wijze van stemmen is soms helemaal niet afgesproken of de voorzitter heeft de doorslaggevende stem. Je kunt je afvragen of de mening/stem van de voorzitter belangrijker is dan die van de andere leden. Als er niets over de wijze van stemmen vermeld staat of het is voor interpretatie vatbaar dan kan dat voor discussie zorgen op het moment dat er moet worden gestemd. Is de wijze van stemmen afgesproken in jullie reglement? In de meeste gevallen zie je dat er over zaken mondeling gestemd wordt en over personen schriftelijk.

Nu je al enkele opvallende zaken hebt gezien uit de praktijk, wordt het misschien tijd om het OR-reglement er weer eens bij te pakken. In het OR-reglement regelt de ondernemingsraad dus zijn samenstelling, werkwijze en de verkiezingen. Afspraken met de bestuurder over extra bevoegdheden, uitbreiden rechtsbescherming, scholing, en/of extra faciliteiten horen bijvoorbeeld niet thuis in het OR-reglement. In de blog deel 2 bespreken wij drie actiepunten die gelijk gecontroleerd en/of aangepast kunnen worden in jouw OR-reglement!

Heb je in de tussentijd al vragen of opmerkingen, of wil je het OR-reglement laten controleren?  Schroom dan niet om contact op te nemen met Carla de Bont, Celine Boudewijn of Thomas Dreessen.

Deel dit bericht op