Fusie, overname en medezeggenschap

Overtuig op visie en inhoud met een onderbouwd advies
Voor een ondernemingsraad is een overname een van de meest ingrijpende adviestrajecten. OR Consultancy ondersteunt je met advies, visieontwikkeling, onderzoek, expertise en begeleiding. Je krijgt grip op de zaak en bent in staat onderbouwd je eigen plan te trekken en je bestuurder overtuigend te adviseren.

 • Grip op de zaak op basis van visie, onderzoek en analyse.
 • Op de juiste manier aan tafel met alle betrokken partijen.
 • Overtuigend en constructief advies aan de bestuurder.
 • Betrokken zijn bij de implementatie en grip op de gevolgen.
OR-vragen over fusie en overname
 • Hoe krijgen we bij een (onverwachte) overname zicht op de strategie, de operationele plannen en de financiering van de overnemende partij?
 • Hoe zorgen we dat we bij de fusie betrokken worden vanaf het strategische besluit tot en met de implementatie?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we op de juiste manier met alle betrokken partijen aan tafel komen?
 • Hoe maken we een realistische inschatting van de gevolgen van een overname voor de werkgelegenheid en de investeringen die nodig zijn voor operationele gezondheid?
 • Hoe wegen we alle plussen en minnen af van een strategische samenwerking?
 • Hoe zorgen we dat we alle ins en outs betrekken bij een adviestraject over mogelijke verplaatsing van de productie naar een andere locatie?
 • Hoe creëren we maximale invloed op de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden?
OR-advies op maat bij fusie en overname
 • Gedegen onderzoek en analyse.
 • Duidelijkheid op basis van multidisciplinaire expertise.
 • Regie en invloed met een gedegen visiedocument.
 • Kennisoverdracht.
 • Een ervaren adviseur als sparringpartner.
 • Draagvlak organiseren.
 • Gespreksbegeleiding.
 • Opstellen van documenten.
Onze expertises
Wij ondersteunen ondernemingsraden met expertise op het gebied van strategische beleidsvorming, bedrijfskunde, organisatiekunde en -ontwikkeling, HR, financiën, arbeids- en ondernemingsrecht en internationale medezeggenschap.

Samenwerking
Bel ons (088 - 3434250) of stuur een e-mail om de mogelijkheden te bespreken.
Wellicht past ons adviesabonnement bij je! Bekijk hier de voordelen.
André van Deijk en Jurre de Haan - Senior adviseurs GITP Medezeggenschap

Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager