Juridisch advies

Duidelijkheid over juridische kwesties in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en ondernemingsrecht

Medezeggenschap juridiseert. Denk aan fusies en overnames: de bestuurder betrekt de ondernemingsraad op een laat moment en is vooral op zoek naar een positief advies om de deal te kunnen laten doorgaan. Maar ook in andere advies- en instemmingstrajecten wordt medezeggenschap regelmatig op de spits gedreven en zoekt men de juridische grenzen op. En soms heeft een organisatie gewoon behoefte aan de juridische kaders.

Onze juristen helpen ondernemingsraden én bestuurders en HR-managers snel en praktisch, met een brede blik en aandacht voor alle partijen aan de overlegtafel. Overleg en consensus staan voorop, maar zo nodig zetten we de zaak op scherp.