Medezeggenschap en HR

Medezeggenschap is geen HR issue, zoals de ondernemingsraad ook geen vakbond is. De OR vertegenwoordigt de stakeholder werknemer in het geheel van de organisatie waar hij onderdeel van is.

Maar er zijn veel aspecten van HR die onderdeel zijn van het werk van een OR. In onze visie vooral in de context van de strategie van de organisatie, maar ook vanuit de ideeën van de mensen die hem hebben gekozen: de achterban. Met als focus artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden, en in het corona-tijdperk meer nog dan ooit: de Arbowet in het kader van een veilige en gezonde werkomgeving. En wat te zeggen over duurzame inzetbaarheid?

De mix levert in alle gevallen een complex geheel van factoren en onderwerpen op. Juist ook omdat de achterban zo direct betrokken is bij dit thema, ervaren veel ondernemingsraden dat het lastig is om zowel strategisch als operationeel te kijken. Om de wensen van de achterban, die je toch vertegenwoordigt, te verenigen met wat voor de organisatie belangrijk is. Kijk maar eens naar een thema als pensioenen, waarbij de bestuurder zo goedkoop en risicoloos mogelijk wil verzekeren terwijl je achterban in veel gevallen juist zo zeker mogelijk wil zijn.

Alles begint met een goed beeld van wat je positie is als het gaat om HR. Is er een cao en wat staat erin als het gaat om je positie als OR? Als die er niet is en artikel 27 van de wet is van toepassing, hoe vul je je rol dan in? Veel onderwerpen op HR-gebied vragen veel kennis. Weer zijn pensioenen een goed voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook de opslag van data van mensen, of gezondheid en veiligheid, die vormen bijna een aparte wetenschap op zich. Enfin: kennis en ervaring gevraagd!

Informatie over gangbare onderwerpen vind je in onze blogs en whitepapers die hieronder genoemd worden. Als je een vraag hebt of liever direct een adviseur spreekt: chat, of mail ons.

Neem contact op met OR Consultancy

André van Deijk - Senior consultant OR Consultancy
Pieter Landwehr Johan - Senior adviseur OR Consultancy
Paul van der Priem - Senior consultant OR Consultancy
Sandra Franken - Senior consultant OR Consultancy

Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager