Welkom bij OR Consultancy, specialisten in medezeggenschap

Wij zijn consultants die gespecialiseerd zijn in medezeggenschap. Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste. Met als resultaat inhoudelijk goede besluiten die door iedereen gedragen worden en de bereidheid van betrokkenen om ze met overtuiging uit te voeren.

Op die manier helpen wij ondernemingsraden, hun achterban en hun bestuurders om volledig tot hun recht te komen in de veranderingsprocessen die zij met elkaar doormaken.

Logo OR Consultancy

Organisch veranderen en hoe daar als ondernemingsraad grip op te krijgen

Lees er alles over in onze whitepaper.

Of wil je meer weten over financiële onderwerpen waar je als OR-lid mee te maken krijgt? Bekijk ook de whitepapers over hoe je als ondernemingsraad beter kunt functioneren.

Naar onze whitepapers
Willem Allertz - Ellis van Bellen - Pieter Landwehr Johan - Jurre de Haan

Referenties

 Wij werken voor o.a.:

Ook interessant