Onze missie

Mensen horen mee te kunnen praten over besluiten die hen aangaan.
Besluiten worden beter als zij gedragen worden door de mensen die erbij betrokken zijn.

Als specialist in medezeggenschap biedt OR Consultancy ondernemingsraden, bestuurders, HR-functionarissen en toezichthouders oplossingen die de medezeggenschap in hun organisatie verbeteren en het medezeggenschapsproces verdiepen en versnellen.

Dit doen wij vanuit de gedachte dat een soortgelijk vraagstuk op meerdere manieren kan worden opgepakt, onder andere via advies, begeleiding en maatwerktrainingen waarin toegesneden op de behoefte van onze klant kennis wordt gedeeld en toegepast.

Onze kernwaarden

Als consultants brengen wij door zakelijk handelen een degelijk en onderbouwd advies uit.

Hierbij zijn wij:

  • Resultaatgericht: wij streven naar doeltreffende duurzame verandering.
  • Kennis gedreven: wij werken vanuit een objectief standpunt.
  • Up to date: wij werken met scherpte op actualiteit.
  • Creatief: wij hebben (in- en) verbeeldingskracht, denken ‘out of the box’ en oplossingsgericht.
  • Mensgericht: wij hebben focus op de impact van ons advies op alle partijen en verhoudingen.

Onze geschiedenis

OR Consultancy vindt zijn oorsprong in het trainingsbureau voor ondernemingsraden dat eind jaren ’80 van de vorige eeuw binnen HR-bureau GITP werd opgericht onder de naam GITP Medezeggenschap.

In de jaren ’90 werd een nieuwe weg ingeslagen met het werk van Rienk Goodijk en het concept van “de professionele ondernemingsraad”. Centraal in dat concept is de gedachte dat ondernemingsraden door zichzelf te professionaliseren, ook als het gaat om kennis, een gelijkwaardige gesprekspartner kunnen zijn voor de andere stakeholders in de onderneming.

In 2005 werd de daadwerkelijke basis gelegd voor het huidige OR Consultancy toen Willem Allertz OR Consulting oprichtte: een groep gericht op consultancywerkzaamheden voor ondernemingsraden.

Met het veranderen van de markt en het afschaffen van de subsidies voor OR-trainingen in 2013 heeft dat idee meer glans gekregen en is het concept van een consultancybureau voor de medezeggenschap en iedereen die daarbij is betrokken, verder ontwikkeld.

Per 1 april 2019 maakt OR Consultancy deel uit van de groep bedrijven die gevestigd is op het landgoed Zonheuvel onder de noemer “Het huis van de arbeidsverhoudingen”. Kennis ten dienste van het verbeteren van medezeggenschap is nog steeds ons centrale thema, vooral in de vorm van adviesdiensten en maatwerkbijeenkomsten, waarin het toepassen van die kennis centraal staat.