Training invloed op arbobeleid

Duur:
1 dag
Kosten:
Prijs: € 425 (all-in)
Deelnemers:
6-12 deelnemers

Arbeidsomstandigheden en de gezondheid van werknemers zijn een vanzelfsprekend onderwerp op de OR-agenda omdat ze door iedereen herkend worden als belangrijke onderwerpen. Daarbij ligt in de ene organisatie de nadruk op fysieke veiligheid, terwijl in de andere organisatie de psychosociale belasting hoog op de lijst staat.

In deze training komen de mogelijkheden voor daadwerkelijke invloed op het arbobeleid aan bod. Want overleg over arbeidsomstandigheden is meer dan een check op wettelijke vereisten. Er is ruimte voor een rijke invulling met eigen accenten en beleid dat past bij de eigen organisatie. Kortom: ruimte voor de stem van een goed onderlegde ondernemingsraad die met zijn kennis uit de praktijk precies die kleur aan arbo weet te geven, die past bij de mensen die hij vertegenwoordigt in de organisatie waarvan hij onderdeel is.

Naast een kort overzicht van de regelpraktijk rondom arbeidsomstandigheden wordt er vooral ingezoomd op momenten voor daadwerkelijke invloed. De training is dan ook vooral bedoeld voor OR-leden die de basis al in huis hebben en die kleur willen geven aan de bijdrage van de OR aan het arbeidsomstandighedenbeleid in hun organisatie.

Inschrijven

Na afloop van deze training:

 • heb je zicht op het arbobeleid van jouw organisatie;
 • ken je de arbobeleidscyclus en de instrumenten op hoofdlijnen;
 • heb je concrete handvatten om invloed uit te oefenen op het arbobeleid;
 • kun je doelen en prioriteiten vaststellen;
 • kun je een werkplan opstellen.

De training is bedoeld voor leden van de arbo- of VGWM-commissie of OR-leden die zich bezighouden met dit thema. Enige bekendheid met de terminologie is aan te raden.

 • Maandag 3 oktober 2022 (Meeting Center La Vie – Utrecht)

Voorbereiding

 • Invullen van een quickscan over het huidige arbobeleid in de eigen organisatie.

De training

 • Resultaten bespreken van de quickscan.
 • De arbobeleidscyclus (5 W’s) en de belangrijkste bepalingen uit de Arbowet.
 • Invloed krijgen op het arbobeleid door:
  – inhoudelijke verdieping (RI&E, preventiemedewerker, arbodienst, verzuimprotocol)
  – door overleg en wettelijke bepalingen
  – door het creëren van een veiligheidscultuur
  – door houding en opstelling van de OR
 • Arbo organiseren als OR (Arbo- of VGWM-commissie).
 • Aandachtspunten en actieplan formuleren.

Werkwijze

 • Gezamenlijk bespreken van de resultaten uit de quickscan.
 • Korte inleidingen met concrete voorbeelden door de begeleider.
 • Gezamenlijke discussie.
 • Uitwerken van opdrachten.