Inschrijfvoorwaarden open trainingen
OR Consultancy

Download de Inschrijfvoorwaarden open trainingen

Specifiek voor open trainingen en workshops geldt het volgende:

Inschrijving
Na ontvangst van je inschrijving (inschrijven kan uitsluitend via onze website) ontvang je als deelnemer een schriftelijke bevestiging hiervan. Je aanmelding is daarmee definitief en de overeenkomst tot deelname tot stand gekomen.

Optie plaatsen
Het is mogelijk een vrijblijvende optie op een trainingsuitvoering te plaatsen. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer er geen plaats is in de door jou gewenste trainingsuitvoering nemen wij contact met je op. Ook wanneer wij om organisatorische redenen willen weten of je optie omgezet kan worden in een definitieve inschrijving benaderen wij je.

Kortingen
Via onze aanbiedingen kun je profiteren van korting. Deze korting geldt uitsluitend voor de specifieke data en locaties van de uitvoeringen die op onze website als aanbieding staan vermeld. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.
 • Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte aanmeldingen (opties of inschrijvingen).
Lastminuteaanbieding:
 • Een lastminuteaanbieding betreft slechts een beperkt aantal plaatsen; de betreffende uitvoering gaat sowieso door.
 • Op een training met lastminutekorting kunnen geen opties worden geplaatst.
 • Na (schriftelijke) inschrijving op een training met lastminutekorting is kosteloze annulering niet meer mogelijk.
Vroegboekaanbieding en tweede deelnemerskorting:
 • Bij deze aanbiedingen is het nog niet zeker dat de betreffende uitvoering daadwerkelijk doorgaat. Als OR Consultancy de uitvoering annuleert en je besluit op dat moment de training op een andere datum en/of locatie te volgen, blijf je profiteren van de korting.
Factuur
 • Je ontvangt de factuur van OR Consultancy ontwikkeling B.V.
 • De betalingstermijn van de factuur bedraagt 30 dagen na factuurdatum.
Annuleren
 • Annulering van de overeenkomst tot deelname kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
 • Bij annulering van een inschrijving tot vier weken voor de aanvangsdatum van de training brengt OR Consultancy je geen kosten in rekening.
 • Annuleer je binnen vier weken voor aanvangsdatum van de training, dan wordt 100% van de trainingskosten in rekening gebracht.
 • Het is mogelijk om bij verhindering een vervanger deel te laten nemen.
 • Bij niet verschijnen op de eerste dag van de training of tussentijdse beëindiging van je deelname worden de volledige trainingskosten in rekening gebracht.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.
Annulering door OR Consultancy
 • OR Consultancy behoudt zich het recht voor bij geringe deelname wijzigingen in de begeleiding aan te brengen.
 • OR Consultancy behoudt zich het recht voor tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de training bij onvoldoende deelname de uitvoering van de training te annuleren.
Algemene leveringsvoorwaarden OR Consultancy 
Naast de hierboven vermelde inschrijfvoorwaarden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OR Consultancy van toepassing. Deze vind je door te klikken op deze link.
Artikelen GITP Medezeggenschap

Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager