Maak kennis met OR Consultancy

Betere besluitvorming door betrokkenheid

Besluiten worden beter als zij gedragen worden door de mensen die erbij betrokken zijn. OR Consultancy biedt ondernemingsraden, bestuurders, HR-functionarissen en toezichthouders oplossingen die de medezeggenschap in hun organisatie verbeteren en het medezeggenschapsproces verdiepen en versnellen.

Naast ons werk in en rond formele medezeggenschap richten we ons op het optimaliseren van medewerkersbetrokkenheid bij organisatieveranderingen met als doel meer eigenaarschap bij medewerkers en andere betrokkenen en de best mogelijke implementatie.
 
Daarnaast gaat het om het creëren van vertrouwen en de goede voorwaarden voor samenwerking. Soms door het in goede banen leiden van conflicten, maar vaker door het gewoon goed organiseren van het proces.

Dit doen we concreet:
  • We verbeteren, verdiepen en versnellen het medezeggenschapsproces met een mix van organisatieadvies, trainingen, hoogwaardige procesbegeleiding en coaching, gericht op alle betrokkenen: ondernemingsraden, directies, HR en toezichthouders.
  • We organiseren betrokkenheid bij organisatieveranderingen met als doel eigenaarschap en een optimale implementatie.
  • We adviseren over governancevraagstukken en stakeholder management
  • We geven juridisch advies op het gebied van arbeidsrelaties en ondernemingsrecht.
  • We delen kennis en stimuleren kennisontwikkeling over medezeggenschap en organisatieveranderingen.
Wij zijn:
  • kennisgedreven
  • mensgericht
  • professioneel
  • up-to-date
  • creatief

Maak kennis met ons. We komen graag langs voor een gesprek!

OR Consultancy is een 100% dochter van Stichting SBI en is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Willem Allertz - Executive consultant GITP Medezeggenschap
Carla de Bont - Senior adviseur GITP Medezeggenschap
Stefan Zondag - Adviseur GITP Medezeggenschap
André van Deijk - Senior consultant GITP Medezeggenschap

Betere besluitvorming door betrokkenheid

Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager