Werkwijze juridische dienstverlening

Veel medezeggenschapsonderwerpen hebben een juridische component. Onze juristen analyseren die voor je en adviseren wat te doen. Wij helpen bij het opstellen van reglementen en overeenkomsten, het schrijven van advies- en instemmingsaanvragen en adviezen en instemmingen, schuiven aan in vergaderingen en schatten proceskansen in. We helpen je graag op verschillende manieren:

  • Heb je een eenvoudige juridische vraag? Mail of bel ons en je hebt binnen 24 uur gratis antwoord.
  • Complexere vragen pakken wij ook binnen 24 uur op. Je mailt ons de stukken en wij doen een juridische analyse. Onze bevindingen zetten wij in een memo. Een telefoonconferentie of bespreking kan uiteraard ook. Waar mogelijk maken we van tevoren een inschatting van de kosten.
  • Wanneer wij bedrijfskundige, financiële of andere niet-juridische issues zien, nemen wij deze direct mee in onze bevindingen. Dat is onze meerwaarde: medezeggenschap is immers meer dan alleen de wet. Alle expertise die je nodig hebt, hebben wij direct bij de hand. Wij werken regelmatig met bijvoorbeeld bedrijfskundige collega’s uit ons team of schakelen ons netwerk van specialisten in. Denk aan reorganisaties, pensioenvraagstukken of beloning en functiewaardering.

Contact met OR Consultancy