Betrokken medewerkers en de rol van HR

Betrokken medewerkers: een uitdaging voor HR

Nu het economisch weer wat beter gaat, wordt ook duidelijk hoe de wereld om ons heen is veranderd. Het ZZP-schap lijkt de norm geworden, zeker voor jongeren.

Maar ook andere vormen van flexibel werk en flexibele arbeidsverhoudingen zijn sterk in omvang toegenomen. Met het verminderen van het aantal langdurige dienstverbanden verandert ook de dynamiek binnen organisaties zelf. Langdurige loyaliteit en gevestigde verhoudingen veranderen deels in ‘what’s in it for me’ van werknemerskant en ‘hoe lever jij de gewenste bijdrage’ van werkgeverskant.

Het binden van de juiste mensen op het juiste moment lijkt een essentieel element te zijn voor een optimale prestatie van de organisatie. Een behoorlijke uitdaging voor HR, want die lijkt slechts aarzelend in te spelen op de noodzaak om betrokkenheid structureel te organiseren.

Je kunt deze whitepaper direct gratis downloaden nadat je het formulier hebt ingevuld.

Met vriendelijke groet,
Steven van Slageren