Onze trainingen

Als consultancybureau bieden wij een beperkt aantal standaardtrainingen aan, die erop gericht zijn om je als OR-lid, als HR-manager of -medewerker, of als bestuurder op gang te helpen. Het overzicht daarvan vind je hier.

Als het gaat om trainingen en workshops leggen wij ons toe op maatwerktrainingen als een van de oplossingen voor de vraagstukken die ons worden voorgelegd. Dan gaat het om onderneming specifieke vragen en oplossingen die wij in een één- of meerdaagse bijeenkomst voldoende uit kunnen werken om er na afloop echt mee aan de slag te gaan. Al dan niet met deelname of input van bestuurders, toezichthouders of unitmanagers en verzorgd door een of meer consultants en externe deskundigen.

De mogelijkheden zijn legio, maar over het algemeen zijn deze bijeenkomsten meer op kennis gebaseerd dan op het verwerven van vaardigheden. Heel vaak worden ze ingezet om een adviesprocedure of instemmingsprocedure te versnellen of tot een goed einde te brengen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om je vrijblijvend te oriënteren op de mogelijkheden om je basis te verbreden of een specifiek probleem op een intensieve maar vruchtbare manier te tackelen.

Ook als bestuurder kun je bij ons terecht. Voor het ontwikkelen van visie op medezeggenschap. Of kennis rondom besluitvorming, medezeggenschap en de toegevoegde waarde van de OR. Onze trainingen voor bestuurders worden hier beschreven.