Artikel 24 overleg? Vergeet de financiën niet.

Met de financiën haalt u meer uit de artikel-24-bespreking

De meeste ondernemingsraden zijn bekend met de bespreking van de algemene gang van zaken volgens artikel 24 WOR. Je ondernemingsraad kan meer uit deze bespreking halen als hij voldoende aandacht besteedt aan de financiën.

Door een goede voorbereiding zorgt je ondernemingsraad ervoor dat er gedurende het jaar minder verrassingen komen. Bedenk dus goed wat je met de bestuurder en raad van commissarissen op financieel gebied kunt bespreken.

Volgens artikel 24 uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is er twee keer per jaar een bespreking van de algemene gang van zaken. In dit overleg blikken ondernemingsraad en bestuurder terug en vooruit. Is er een raad van commissarissen (RvC) of raad van toezicht (RvT), dan hebben deze een verschijningsplicht. In de praktijk zijn ze er echter niet altijd bij.

De bestuurder stelt de OR op de hoogte van de besluiten die hij aan het voorbereiden is. Dit zijn in ieder geval de besluiten waarbij de OR advies of instemmings-recht heeft. De OR en bestuurder maken daarbij afspraken over hoe en wanneer hij u betrekt in de besluitvorming. Dit is de blik vooruit.

Terugblik

De bespreking algemene gang van zaken is ook om terug te blikken. Hoe verliep bijvoorbeeld het adviestraject over de aankoop van een nieuw pand, het uitbesteden van de beveiliging of de inkrimping.


Beoordeel of de OR voldoende en relevante financiële informatie kreeg om zijn beeld te vormen en advies te geven of dat er zaken zijn die de OR de volgende keer anders wil. Bijvoorbeeld een apart overleg met de financieel directeur om de onderbouwing to bespreken voor uitbesteding van de beveiliging. Wil uw OR-cijfers tijdiger krijgen of andere financiële cijfers ontvangen? 

Misschien moet u ook bij uzelf te rade gaan en had uw OR duidelijker aan moeten geven welke aanvullende informatie u wilde hebben.

Verder lezen?

Dit artikel verscheen in OR Rendement Het volledige artikel is gratis te downloaden door het formulier in vullen.

Met vriendelijke groet,
Carla de Bont