Medezeggenschap en governance

Het goed besturen van een organisatie begint met de goede inrichting van dat proces gevolgd door de juiste bemensing. Het gaat dan om structuur, cultuur, visie en invloed.

Vanuit medezeggenschapsperspectief is naast het onderhouden van een relatie met bestuurder en toezichthouders, het structuurregime van belang, en de invloed die dat geeft aan de ondernemingsraad op de samenstelling van de raad van commissarissen.

Dat is allemaal geen alledaagse kost en veel ondernemingsraden zijn dan ook op zoek naar hun rol als het gaat over het besturen, toezichthouden en het uitoefenen van invloed daarop. Dat varieert van de vraag of het structuurregime van toepassing is, tot de vraag hoe je omgaat met de rvc, die je toch, als het goed is, tenminste tweemaal per jaar tegenkomt bij je artikel 24 overleg. Voor veel ondernemingsraden is governance een ongrijpbaar thema.

Als je vragen hebt over hoe je organisatie of onderneming wordt bestuurd en welke rol je als OR kunt vervullen, helpen we je graag. Onze visie op goede besturing en hoe je daar als medezeggenschap invloed op uitoefent vind je hier. Net als alles dat erbij komt kijken als je als OR je voordrachtsrecht op basis van de Structuurwet wilt invullen. Ook kunnen we je helpen bij het vinden van enkele goede kandidaten bij het uitoefenen van je voordrachtsrecht. Als je liever een adviseur spreekt: mail of bel ons.