Onze trainingen

Maatwerktrainingen

Wij verzorgen een- of meerdaagse bijeenkomsten als training van de ondernemingsraad. Het programma stellen wij in overleg met jullie samen.

Als ondernemingsraad heb je meer dan ooit te maken met veranderingen die soms heel groot en ingrijpend zijn. Voorbeelden zijn de digitale transformatie, internationalisering of een overname door private equity. Maar ook veranderingen in wetgeving en regelgeving en organisatieveranderingen zoals zelfsturing en agile werken.

We werken in een maatwerktraining samen met jullie aan die zaken die je bezighouden, Met als doel een kompas waar je op kunt sturen. Kernwoorden zijn “visie”, “strategie” en “invloed”. Wat we bespreken wordt uitgewerkt in stevige inzichten en in concrete afspraken. Vaak vertalen we de bevindingen naar een betere werkwijze. En in sommige gevallen suggereren we een andere structuur.

Wij hebben naast alle (organisatie)veranderingen van oudsher veel aandacht voor strategisch HR-beleid. Denk bijvoorbeeld aan strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, opleidingsbeleid en arbeidsvoorwaarden.

Wij organiseren maatwerktrainingen voor OR’s in alle mogelijke sectoren: van zakelijke dienstverlening tot overheid, van gezondheidszorg tot de maakindustrie.

Werkbijeenkomsten

Ook organiseren we werkbijeenkomsten. Veelal gaat het dan om het werken aan actuele, ingewikkelde vragen die niet altijd goed zijn te overzien. Bijvoorbeeld over een overname of een reorganisatie of een instemmingsaanvraag over functiewijzigingen of arbeidsvoorwaarden, die wij in een één- of meerdaagse bijeenkomst voldoende uit kunnen werken. Al dan niet met deelname of input van bestuurders, toezichthouders of unitmanagers en verzorgd door een of meer consultants en externe deskundigen.

We verwijzen je graag naar de pagina’s op deze website waar we onze belangrijkste thema’s en diensten benoemen als je helder wilt krijgen wat wij je op inhoud kunnen bieden.

Basistrainingen

Als consultancybureau bieden wij een beperkt aantal basistrainingen aan, die erop gericht zijn om je als OR-lid, als HR-manager of -medewerker, of als bestuurder op gang te helpen. Zij verschaffen je een stevige basis. Het overzicht van deze trainingen vind je hier.

Trainingen voor HR en bestuurders

Ook als bestuurder kun je bij ons terecht. Voor het ontwikkelen van visie op medezeggenschap. Of kennis rondom besluitvorming, medezeggenschap en de toegevoegde waarde van de OR. Onze trainingen voor bestuurders worden hier beschreven.