Whitepapers

Download hier onze gratis whitepapers

Regelmatig publiceren onze adviseurs whitepapers over relevante onderwerpen. Op onze homepage staan de meest recente publicaties; in onderstaand overzicht vind je alle reeds eerder uitgebrachte whitepapers terug.

Adequate medezeggenschap bij veranderende zeggenschap

Lees meer

Diversiteit in de top

Lees meer

De impact van corona (COVID-19) en de agenda van de ondernemingsraad

Lees meer

De ondernemingsraad aan zet bij sociaal plan

Lees meer

Organisch veranderen en hoe daar als ondernemingsraad grip op te krijgen

Lees meer

Door de bomen het bos wél zien

Lees meer

De Wet werk en zekerheid op hoofdlijnen

Lees meer

Meer invloed op de reorganisatie

Lees meer

Succesvolle OR-verkiezingen door gerichte communicatie

Lees meer

Handvatten voor het beginnende OR-lid

Lees meer

Herken het oppoetsen van de cijfers

Lees meer

70 praktijkvragen voor bestuurder en HR

Lees meer

Betrokken medewerkers en de rol van HR

Lees meer

Verdergaande professionalisering ondernemingsraad is noodzaak

Lees meer

Werkstress, Duurzame Inzetbaarheid en de rol van de OR

Lees meer