Organisch veranderen en hoe daar als ondernemingsraad grip op te krijgen

Over dynamische en geleidelijke veranderprocessen waarbij ‘traditioneel’ adviseren door de ondernemingsraad niet mogelijk is.

Veranderen wordt steeds meer samenwerken, afstemmen en bijsturen. En minder plannen en tot in detail uitwerken. Dynamische veranderprocessen zijn dan noodzakelijk, oftewel organisch veranderen. Daarbij wordt het proces minder geleid door formele regels en stappen, maar meer door de inhoud van de beoogde verandering.

Nieuwe ideeën en structuren worden werkenderwijs getoetst op hun effect in de praktijk. En vervolgens wel of niet doorgezet. Juist voor die praktijktoetsing is een actieve inbreng van medewerkers nodig.

In mijn whitepaper lees je hoe je als ondernemingsraad grip krijgt op deze veranderingen. Je kunt het direct gratis downloaden nadat je het formulier hebt ingevuld.

Met vriendelijke groet,
Steven van Slageren