Medezeggenschap in een internationale omgeving

Medezeggenschap in een internationale omgeving wordt in veel gevallen belemmerd door het feit dat de belangrijkste besluiten buiten de directe invloed van een ondernemingsraad worden genomen.

Hoe je daar op de best mogelijke manier een mouw aan past als Nederlandse OR hangt erg af van een aantal belangrijke factoren, zoals waar de strategische besluitvorming ligt, wat de overheersende cultuur is in je bedrijf en hoe de medezeggenschap internationaal georganiseerd is, in een formele Europese ondernemingsraad of informeel in een platform, of misschien wel helemaal niet..

Daar is in onze geglobaliseerde wereld bijgekomen dat veel bedrijven opereren in een internationaal netwerk met leveranciers en afnemers of in een keten van diverse bedrijven die tot een specifiek eindproduct leidt.

Ook ondernemingsraden die besluiten om zich te concentreren op hun eigen vestiging hebben met internationale besluiten te maken. Denk aan het overnight uitrollen van een nieuw functiewaarderingssysteem of een reorganisatie die ogenschijnlijk uit de lucht komt vallen. Of dat je bedrijf ineens aansprakelijk wordt voor een dochter in het buitenland, die om fiscale redenen onder jullie bedrijf is opgehangen.

In onze artikelen en blogs vind je meer informatie over hoe om te gaan met de internationale aspecten van je bedrijf en van je medezeggenschap. Als je een vraag hebt of liever direct een adviseur spreekt: mail of bel ons.