Completere informatie dankzij Europese ondernemingsraad

Heb je als Nederlandse ondernemingsraad regelmatig het idee dat je te laat wordt geïnformeerd? Of dat voorgenomen besluiten (bijna) niet in Nederland worden genomen? En verwacht je de komende periode ingrijpende organisatiewijzigingen? Dan is het nu de hoogste tijd om te investeren in je relatie met de Europese Ondernemingsraad!

Blog Europese ondernemingsraad

OK, niet iedere onderneming is onderdeel van een internationaal concern of voldoet niet aan de criteria om een Europese ondernemingsraad (EOR) te moeten instellen. Maar voor die ondernemingen waar wél een EOR is ingesteld, is het belangrijk om de banden aan te halen om zo meer invloed uit te kunnen oefenen op het beleid in de Nederlandse onderneming.

Om invloed uit te kunnen oefenen, is een goede informatiestroom cruciaal. In onze whitepaper ‘Door de bomen het bos wél zien’ staan veel tips over hoe die informatiestroom goed te organiseren. De extra mogelijkheden via de EOR moeten daarbij niet worden onderschat.
Drie manieren waarvoor de EOR ingezet kan worden om je informatie beter en completer te krijgen:

  • Dubbelcheck de informatie: via de EOR kun je checken of de informatie die je hebt gekregen via het Nederlandse management compleet is. Vaak zie je dat het Nederlandse management informatie filtert om het zo behapbaarder te maken voor de OR. Goed bedoeld maar soms helpt het juist om de informatie eerst vanuit een breder perspectief tot je te nemen en zelf te bepalen wat relevant is en wat niet. De EOR kan dus helpen om die dubbelcheck te kunnen doen.
  • Gebruik beproefde methodes: medezeggenschap wordt in ieder land anders ingevuld. Dit leidt tot verschillende manieren waarop ondernemingsraden worden betrokken. Dit heeft deels te maken met de wettelijke grondslag voor iedere OR. De Nederlandse ondernemingsraad heeft nu eenmaal andere rechten dan de Duitse Betriebsrat. Maar het heeft ook te maken met de cultuur van de onderneming. Via de EOR is het mogelijk om best practices uit te wisselen als het gaat om het beïnvloeden van besluitvorming en / of het compleet krijgen van informatie. Waarom in Nederland het wiel uitvinden op een bepaald dossier als je Belgische collega’s een manier hebben gevonden om bepaalde informatie gemakkelijk boven tafel te krijgen?
  • Meer overzicht / meer achtergrondinformatie: de EOR wordt op een hoger abstractieniveau geïnformeerd dan de onderliggende nationale ondernemingsraden. Dat geeft meer gevoel bij besluiten die uiteindelijk voor de Nederlandse onderneming worden genomen. Als het goed is wordt de EOR ook eerder geïnformeerd zodat met die informatie de Nederlandse OR zich (al) beter kan voorbereiden op wat komen gaat.

Kortom, genoeg redenen om de EOR te koesteren en deze meer te betrekken bij het Nederlandse medezeggenschapswerk. Met completere informatie is het immers beter mogelijk om de juiste adviezen te geven voor de Nederlandse onderneming die jij vertegenwoordigt.

OR Consultancy investeert in de ontwikkeling van het team van consultants. Enerzijds door uitbreiding met nieuwe collega’s, anderzijds door het aanbieden van een leergang bedrijfskunde voor het hele team. Tijdens de eerste bijeenkomst deelde Sjef Stoop de recente ontwikkelingen ten aanzien van de EOR.

Deel dit bericht op

Geschreven door Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer