Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur

Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden.

Kennismaken met Pieter

‘Toen ik in 2006 in dienst kwam, had ik niet verwacht dat ik nog steeds voor OR Consultancy zou werken. Maar door mijn eigen ontwikkeling en het steeds veranderen van de focus in het werk, blijft het een mooi vak. Waar in de beginjaren de focus lag op trainen en ontwikkelen van ondernemingsraden in de breedste zin van het woord, ondersteun ik raden nu het liefste rondom concrete, organisatie-gerelateerde uitdagingen: OR-leden helpen om hun aanscherpingen op voorgenomen besluiten te vertalen naar concrete, overzichtelijke adviezen én hen ondersteunen om die adviezen daadwerkelijk voor het voetlicht van de bestuurder te brengen. Overigens kijk ik, samen met de OR, wel verder dan alleen de bestuurder. In veel organisaties zullen ook het toezichthoudend orgaan, HR en (internationale) managers betrokken moeten worden om écht invloed te krijgen.

OR-leden vinden het vaak spannend om hun mening buiten de OR naar voren te brengen. Soms omdat ze twijfelen over de inhoud, vaker omdat er uitdagingen zijn voor betreft de manier waarop. Ik help ze door vanuit bedrijfskundig perspectief op inhoud te spiegelen en op basis van mijn ervaring door de soms spannende gesprekken te loodsen. Mijn in 2017 afgeronde mediation-opleiding komt daarbij steeds meer van pas. Ik schrijf graag en kenmerkend voor mijn interventies is dat deze veelal resulteren in (terplekke) uitgewerkte brieven en adviezen: alle OR-leden moeten zich daarin herkennen, inhoudelijk moet het kloppen en de overige stakeholders moeten er wat mee kunnen. Een van mijn opdrachtgevers noemde mij ooit ‘het vergiet van de OR’: Ik hoorde de meningen aan, spiegelde op inhoud en op haalbaarheid en componeerde vervolgens een brief waarin dat alles samenkwam. Voor die werkwijze is wel wat vertrouwen nodig. Ik denk dat ik daarom een aantal opdrachtgevers al een langere periode begeleid!

Wil je nog meer weten over mij? Neem gerust contact met me op of bekijk mijn LinkedIn-profiel.’