Onze adviseurs

Wil je nader kennismaken met onze adviseurs? Op deze pagina vind je ze allemaal.
Uiteraard kun je met hen contact opnemen met een vraag of voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Willem Allertz

Directeur / executive consultant
Willem is als executive consultant werkzaam op het gebied van strategie, internationale organisatie-ontwikkeling en bedrijfskundige advisering. Hij bekleedt diverse commissariaten op voordracht van de OR.

Lees meer

Ellis van Bellen

Senior adviseur
Ellis is een gedreven en enthousiaste adviseur met een no-nonsense procesaanpak. Zij adviseert en begeleidt ondernemingsraden, HR en directies bij organisatieveranderingen en strategisch HR beleid. Gericht op resultaat met commitment, met ruimte en respect voor verschillende invalshoeken en belangen.

Lees meer

Carla de Bont

Senior adviseur
Drs. Carla de Bont is sinds 1999 senior adviseur bij OR Consultancy. Advisering, procesbegeleiding en trainingen verzorgt zij vanuit bedrijfskundig perspectief. Zij is een adviseur met een brede blik. Bij […]

Lees meer

Celine Boudewijn

Adviseur
Als organisatieanalist met een frisse blik adviseert Celine ondernemingsraden, HR en bestuurders bij complexe organisatieveranderingen zoals overnames, reorganisaties en fusies. Celine heeft namelijk een echte passie voor mens en organisatie. […]

Lees meer

Maurice Buskens

Senior adviseur (associé)
Professionalisering van teams ‘Om als team resultaat te kunnen behalen, moet je weten wie je bent en weten wat je wilt. Als trainer/adviseur begeleid ik teams bij het verkrijgen van […]

Lees meer

Diederik Contzé

Senior adviseur (associé)
Eigen specifieke aanpak en filosofie Met 20 jaar ervaring als partner in zowel de Accountancy als de Investigation praktijk bij de Big Firms, staat Diederik Contzé aan de oorsprong van […]

Lees meer

André van Deijk

Senior adviseur
Pragmatisch op inhoud en proces drs. André van Deijk is senior adviseur bij OR Consultancy. Hij biedt sinds 1994 ondernemingsraden (en regelmatig ook hun bestuurders) op een pragmatische manier inhoudelijke […]

Lees meer

Thomas Dreessen

Adviseur
Thomas adviseert ondernemingsraden, bestuurders en HR bij complexe organisatieveranderingen zoals fusies, reorganisaties en overnames. Hij heeft een achtergrond in bedrijfseconomie, strategisch management en accountancy. Hij heeft zowel een master strategic […]

Lees meer

Jurre de Haan

Senior adviseur
Mr. drs. Jurre de Haan adviseert ondernemingsraden bij juridische en bedrijfskundige vraagstukken. Denk aan ondersteuning bij reorganisaties, fusie, overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, sociaal plan, ondernemingsovereenkomsten en andere complexe verandertrajecten. Contra-expertise […]

Lees meer

Jan Maarten Hendriks

Senior adviseur (associé)
Missie Organisaties, teams en individuen in onze steeds veranderende wereld helpen hun weg (opnieuw) te vinden en praktisch waar te maken. Onder het motto ‘koers houden en meebewegen’ begeleid ik […]

Lees meer

Bert Krijnen

Senior adviseur (associé)
Stilstand is al gauw achteruitgang ‘Het hoge tempo van veranderingen maakt het voor organisaties en individuen essentieel om te blijven leren. Stilstand is al gauw achteruitgang en er worden steeds […]

Lees meer

Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer

Rob Latten

Senior adviseur (associé)
‘Het werkveld van een OR is complex. En zeker in deze tijd is het essentieel aandacht te geven aan HR-beleid, arbeidsomstandigheden, personele regelingen en sociale consequenties. Tijdens kritieke situaties zoals […]

Lees meer

Paul van der Priem

Senior adviseur
Voor second opinion onderzoek (het aantonen van nut en noodzaak van voorgenomen besluiten), begeleiding en advies werkt Paul van der Priem samen met medezeggenschap, directies en toezichthouders aan het vinden […]

Lees meer

Steven van Slageren

Senior adviseur
Zoeken naar evenwicht ‘Het werken met mensen is voor mij het zoeken naar een spannend evenwicht tussen spiegelen en waar nodig confronteren enerzijds en stimuleren, ondersteunen en waarderen anderzijds. Beide […]

Lees meer

Martijn Visser

Senior pensioenadviseur
OR Consultancy werkt samen met pensioenadviesbureau Laater. Directeur/eigenaar Martijn Visser is een pensioenadviseur die pensioen begrijpelijk maakt en onafhankelijk en eerlijk advies op maat geeft. De ondernemingsraad heeft bij veel pensioenvraagstukken […]

Lees meer

Finy van der Vlis

Adviseur (associé)
Resultaatgericht, scherp op inhoud en relatie, met veel lef en zonder ego.’ Zo beschreef een klant mij in zijn feedback. Ik kan inderdaad snel situaties doorgronden, mensen inschatten en groepsprocessen […]

Lees meer

Stefan Zondag

Adviseur
Stefan Zondag MSc adviseert en traint medezeggenschap, bestuurders en HR. Vanuit zijn organisatiewetenschappelijke achtergrond begeleidt hij hen bij (complexe) organisatieveranderingen zoals fusies, reorganisaties en overnames. Een stevige inhoudelijke analyse, een […]

Lees meer

Anjo Krijn

Projectassistente
Anjo Krijn werkt sinds 2010 als projectassistent bij OR Consultancy. Haar taken bestaan uit het ondersteunen van onze adviseurs bij hun werk op het gebied van advisering, procesbegeleiding, coaching en […]

Lees meer

Alma Leistra

Projectassistente
Alma Leistra werkt als projectassistent bij OR Consultancy. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie rondom de open inschrijvingstrainingen en het verrichten van hand- en spandiensten voor het projectbureau […]

Lees meer

Carien Pheninckx

Projectassistente
Carien werkt sinds oktober 2017 bij OR Consultancy. Samen met haar collega-projectassistenten ondersteunt zij de adviseurs bij hun werkzaamheden en bedient samen met hen de klanten op het gebied van […]

Lees meer

Hennie Verhoof

Senior projectassistente
Hennie Verhoof is in 2009 gestart bij OR Consultancy en bedient samen met de adviseurs de klanten op het gebied van advisering, coaching, procesbegeleiding en training. Even voorstellen “Bij OR […]

Lees meer
X
wpChatIcon