Onze adviseurs

Wil je nader kennismaken met onze adviseurs? Op deze pagina vind je ze allemaal.
Uiteraard kun je met hen contact opnemen met een vraag of voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Stefan Zondag

Directeur / Senior adviseur
Stefan Zondag MSc is directeur van OR Consultancy en daarnaast adviseert en traint hij medezeggenschap, bestuurders en HR. Vanuit zijn organisatiewetenschappelijke achtergrond begeleidt hij hen bij (complexe) organisatieveranderingen zoals fusies, […]

Lees meer

André van Deijk

Senior adviseur
André is creatief, pragmatisch en gedreven en dat zie je terug in het werk dat hij doet. Als adviseur ondersteunt André ondernemingsraden vooral bij adviesaanvragen zoals overnames, reorganisaties, financieringsvraagstukken en […]

Lees meer

Bert de Velde Harsenhorst

Senior adviseur
Bert is met name gespecialiseerd in medezeggenschap binnen de overheid en het publieke domein. In die hoedanigheid begeleidt hij (langdurige) veranderingsprocessen.

Lees meer

Carla de Bont

Senior adviseur
Drs. Carla de Bont is sinds 1999 senior adviseur bij OR Consultancy. Advisering, procesbegeleiding en trainingen verzorgt zij vanuit bedrijfskundig perspectief. Zij is een adviseur met een brede blik. Bij […]

Lees meer

Celine Boudewijn

Adviseur
Als organisatieanalist met een frisse blik adviseert Celine ondernemingsraden, HR en bestuurders bij complexe organisatieveranderingen zoals overnames, reorganisaties en fusies. Celine heeft namelijk een echte passie voor mens en organisatie. […]

Lees meer

Ellis van Bellen

Senior adviseur
Ellis is een gedreven en enthousiaste adviseur met een no-nonsense procesaanpak. Zij adviseert en begeleidt ondernemingsraden, HR en directies bij organisatieveranderingen en strategisch HR beleid. Gericht op resultaat met commitment, met ruimte en respect voor verschillende invalshoeken en belangen.

Lees meer

Hans Oosterhuis

Senior adviseur
Hans Oosterhuis is senior consultant en adviseert ondernemingsraden, directies en raden van toezicht op het gebied van strategisch beleid, de samenwerking tussen deze drie organen, reorganisaties, fusie en overnames en alle andere voorkomende bedrijfskundige issues.

Lees meer

Joost Oude Groen

Senior adviseur
Joost is opgeleid als sociaal psycholoog en als organisatiepsycholoog met een specialisatie in interventies in groepen en organisaties.. Als gecertificeerd managementconsultant zorgt hij ervoor dat zijn kennis en vaardigheden op peil blijven door middel van permanente educatie.

Lees meer

Jurre de Haan

Senior adviseur
Mr. drs. Jurre de Haan adviseert ondernemingsraden bij juridische en bedrijfskundige vraagstukken. Denk aan ondersteuning bij reorganisaties, fusie, overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, sociaal plan, ondernemingsovereenkomsten en andere complexe verandertrajecten. Contra-expertise […]

Lees meer

Paul Becht

Senior adviseur
Ir. Paul Becht is senior consultant en begeleidt en adviseert op diverse managementgebieden directies, managers en medewerkers, zowel individueel als in teams. Tevens ontwerpt en begeleidt hij veranderingstrajecten. Pauls interesse gaat uit naar het bouwen van organisaties met een menselijke maat.

Lees meer

Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer

Steven van Slageren

Senior adviseur
Medezeggenschap gaat voor Steven om invloed. Invloed op besluiten over hoe een organisatie zich ontwikkeld. Invloed om de eigen werkomgeving mede vorm te geven en in te richten. Om invloed […]

Lees meer

Thomas Dreessen

Adviseur
Thomas adviseert ondernemingsraden, bestuurders en HR bij complexe organisatieveranderingen zoals fusies, reorganisaties en overnames. Hij heeft een achtergrond in bedrijfseconomie, strategisch management en accountancy. Hij heeft zowel een master strategic […]

Lees meer

Willem Allertz

Algemeen directeur SBI Groep opleidings- en adviesorganisaties / Executive consultant OR Consultancy
Willem is als executive consultant werkzaam op het gebied van strategie, internationale organisatie-ontwikkeling en bedrijfskundige advisering. Hij bekleedt diverse commissariaten op voordracht van de OR.

Lees meer

Winfried Bouts

Senior adviseur / Partner WissemaGroup
Drs. Winfried Bouts is senior consultant en partner bij WissemaGroup en adviseert raden van bestuur, directies, management en ondernemingsraden op het gebied van strategisch management, scenario-ontwikkeling, reorganisaties, fusie en overnames.

Lees meer

Bert Krijnen

Senior adviseur (associé)
Stilstand is al gauw achteruitgang ‘Het hoge tempo van veranderingen maakt het voor organisaties en individuen essentieel om te blijven leren. Stilstand is al gauw achteruitgang en er worden steeds […]

Lees meer

Diederik Contzé

Senior adviseur (associé)
Eigen specifieke aanpak en filosofie Met 20 jaar ervaring als partner in zowel de Accountancy als de Investigation praktijk bij de Big Firms, staat Diederik Contzé aan de oorsprong van […]

Lees meer

Finy van der Vlis

Adviseur (associé)
‘Resultaatgericht, scherp op inhoud en relatie, met veel lef en zonder ego.’ Zo beschreef een klant mij in zijn feedback. Ik kan inderdaad snel situaties doorgronden, mensen inschatten en groepsprocessen […]

Lees meer

Irene Weijers

Senior adviseur (associé)
‘Zorg dat je een inhoudelijke bijdrage levert’ Een ondernemingsraad zal zich als team moeten organiseren. Maar zeker zo belangrijk is het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de besluitvorming om […]

Lees meer

Martijn Visser

Senior pensioenadviseur
OR Consultancy werkt samen met Captat. Directeur/eigenaar Martijn Visser is een pensioenadviseur die pensioen begrijpelijk maakt en onafhankelijk en eerlijk advies op maat geeft. De ondernemingsraad heeft bij veel pensioenvraagstukken […]

Lees meer

Maurice Buskens

Senior adviseur (associé)
Professionalisering van teams ‘Om als team resultaat te kunnen behalen, moet je weten wie je bent en weten wat je wilt. Als trainer/adviseur begeleid ik teams bij het verkrijgen van […]

Lees meer

Alma Leistra

Projectassistente
Alma Leistra werkt als projectassistent bij OR Consultancy. In haar portefeuille zit de organisatie van de open inschrijvingstrainingen. Daarnaast is de focus de laatste tijd meer gaan liggen op marketingactiviteiten, […]

Lees meer

Anjo Krijn

Projectassistente
Anjo Krijn werkt sinds 2010 als projectassistent bij OR Consultancy. Haar taken bestaan uit het ondersteunen van onze adviseurs bij hun werk op het gebied van advisering, procesbegeleiding, coaching en […]

Lees meer

Hennie Verhoof

Senior projectassistente
Hennie Verhoof is in 2009 gestart bij OR Consultancy en bedient samen met de adviseurs de klanten op het gebied van advisering, coaching, procesbegeleiding en training. Even voorstellen “Bij OR […]

Lees meer