Steven van Slageren

Senior adviseur

Medezeggenschap gaat voor Steven om invloed. Invloed op besluiten over hoe een organisatie zich ontwikkeld. Invloed om de eigen werkomgeving mede vorm te geven en in te richten. Om invloed te hebben moet je wat te melden hebben, analyses maken, standpunten en visie formuleren. Vanuit dat uitgangspunt begeleidt Steven medezeggenschappers, of het nu OR-leden, bestuurders of HR-functionarissen zijn.

Vanuit een lange ervaring met een veelheid van onderwerpen, richt Steven zich vooral op:

 • Veranderprocessen in organisaties (reorganisaties, fusies, e.d.)
 • Strategische personeelsbeleid (strategische planning, functiegebouwen, functioneren, e.d.)
 • Duurzame inzetbaarheid (vitaliteit, employability, werkvermogen)
 • Arbeidsomstandigheden (RI&E, Arbobeleidscyclus, e.d.)
 • Effectief en efficiënt organiseren van het medezeggenschapswerk

In de begeleiding van Steven gaat zijn aandacht naar de inhoudelijke verdieping van onderwerpen, maar liggen vragen als ‘Wat ga je ermee doen?’, ‘Hoe ga je dit aanpakken?’ en ‘Wat is er nodig om succesvol te zijn?’ altijd om de hoek te wachten.

Scherp analyserend en met de nodige humor. Soms confronterend, maar vooral ondersteunend. Met kennis van zaken en veel ruimte voor inbreng en ideeën van de klant. Onvermoeibaar en een extra schepje er bovenop als dat nodig is. Zo zou je de aanpak van Steven het beste kunnen omschrijven. Niet voor niets is zijn motto: “Altijd kansen, altijd mogelijkheden”.

Publicaties:

 • Invloed op arbobeleid, de OR aan zet
 • Basisboek OR en PVT (inmiddels 7de druk)
 • Praktijkboek Managen van de OR
 • Medezeggenschap Verzilveren (met J. Termeulen), A+O fonds gemeenten
 • ORRegie 2.0: In 7 stappen naar professionele medezeggenschap, (met J. Termeulen)
 • Inzicht in het overleg met de ondernemingsraad