Steven van Slageren

Senior adviseur

Zoeken naar evenwicht

‘Het werken met mensen is voor mij het zoeken naar een spannend evenwicht tussen spiegelen en waar nodig confronteren enerzijds en stimuleren, ondersteunen en waarderen anderzijds. Beide kanten zijn voor mij altijd aanwezig. Ontwikkelen is samen met de mensen zoeken naar dat evenwicht. Ontwikkelen is vormgeven aan ambitie, een wens en soms zelfs een droom waarmaken. Het ontdekken van en vormgeven aan passie, een dieperliggende wens of verlangen.

Ontwikkelen is ook nieuw gedrag, afscheid nemen van heilige huisjes en vertrouwde zekerheden. En dat is niet altijd gemakkelijk. Daar is overtuiging, vertrouwen en een zeker mate van veiligheid voor nodig. Dat betekent het herkennen van waar mensen enthousiast van worden, waar een energiebron zit, waar kracht zit. Daar hoort ook bij, dat je soms langs de randen van je ‘comfortzone’ schuurt. Ervaren waar je grenzen liggen en wat je mogelijkheden zijn, is een essentieel onderdeel van ontwikkelen.’

Zonder vraag geen ontwikkeling

‘Voor mij moeten mensen ook altijd een vraag hebben. Zonder vraag is geen ontwikkeling mogelijk. De vraag kan voortkomen uit beperkingen in de praktijk, uit ambitie en dagdromen, of simpelweg uit de behoefte om een stap of stapje in je eigen functioneren te zetten. Groot of klein, het start met een vraag.

Voor spiegelen heb je een spiegel nodig. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar is niet altijd even gemakkelijk. Zelfreflectie, zonder oordeel, constaterend, zorgt niet alleen voor een startpunt en aangrijpingspunt voor ontwikkeling. Het maakt het ook mogelijk iets zinnig te kunnen zeggen over het resultaat van je ontwikkeling.

Vervolgens ligt er nog een grote uitdaging: passie en ontwikkeling zorgen voor resultaat, voor een bijdrage, voor toegevoegde waarde. Je eigen rol kennen, doelen stellen, weten wat je wilt. Voor mij is het essentieel om alles wat je in huis hebt in te zetten voor een doel; focus te hebben. Zorgen dat zaken anders lopen, omdat jij je ermee hebt bemoeid. Het verschil maken. Kortom, passie met resultaat.’

Ervaring

‘Sinds 1996 verbonden aan OR Consultancy. Eerst door als adviseur fusie- en reorganisatieprocessen te begeleiden, adviezen te geven en onderzoek te doen. Na enkele jaren de aandacht gericht op training en begeleiding van OR’en. Ik publiceer regelmatig en treed op als spreker of voorzitter op congressen en bijeenkomsten.’

Publicaties