Jurre de Haan

Senior adviseur

Mr. drs. Jurre de Haan adviseert ondernemingsraden bij juridische en bedrijfskundige vraagstukken. Denk aan ondersteuning bij reorganisaties, fusie, overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, sociaal plan, ondernemingsovereenkomsten en andere complexe verandertrajecten. Contra-expertise vanuit bedrijfskundig en juridisch perspectief met hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. Zijn startpunt is daarbij altijd hetzelfde: adviseren vanuit een eigen visie!

Jurre is jurist en bedrijfskundige en adviseert (centrale) ondernemingsraden in onder andere bouw, techniek, industrie, ICT, zorg, overheid, kinderopvang en (zakelijke) dienstverlening. Hij studeerde Bedrijfswetenschappen en Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast het advieswerk traint Jurre ondernemingsraden op diverse gebieden en treedt hij op als begeleider van werkconferenties.

Kennismaken met Jurre

Hoe ga je te werk?

‘Met voldoende kennis en kunde is iedere OR in staat resultaten te behalen. Dat is dan ook waar ik als adviseur voor zorg: inhoudelijke expertise en goede procesbegeleiding. Elk traject start bij mij met een drietal vragen: welke toevoegde waarde wil je leveren, wat heb je daarvoor nodig en hoe pakken we het aan? Op basis van deze vragen ontwikkel ik met de OR een eigen visie en plan van aanpak. De input van de OR zelf staat hierbij voortdurend voorop. In het traject dat volgt bestaat mijn rol uit het inbrengen van inhoudelijke expertise en de begeleiding van het proces. Daarbij is het een voordeel dat ik zowel bedrijfskundige als juridische expertise kan inbrengen. Met elkaar ben ik in staat de OR een stap verder te brengen: geen inspraak maar invloed!’

Wat bereiken we met jou als adviseur?

‘Een OR die zijn taak serieus neemt en bereid is initiatief te tonen, is tot veel in staat. Dat bleek onlangs tijdens een reorganisatietraject bij een groot bouwbedrijf, waarbij ik de OR heb geadviseerd. Deze OR wachtte niet af, maar ontwikkelde al aan het begin van het traject een stevige eigen visie. Een duidelijk idee over een gezonde toekomst voor werknemers én onderneming. Aan de hand van deze visie is de ondernemingsraad op meerdere plekken in de organisatie het gesprek aangegaan en uiteindelijk is de voorgenomen reorganisatie substantieel anders vormgegeven. Twintig procent minder ontslagen dan voorzien in combinatie met een gezondere organisatie was het resultaat. Een resultaat, bereikt vanuit eigen kracht en in het belang van alle partijen, om trots op te zijn.’

Publicaties

Artikel ‘Zelf de touwtjes in handen nemen | Adviseer vanuit visie om meer invloed te krijgen op de besluitvorming’ (OR Rendement 2014)