Paul Becht

Senior adviseur

Ir. Paul Becht is senior consultant en begeleidt en adviseert op diverse managementgebieden directies, managers en medewerkers, zowel individueel als in teams. Tevens ontwerpt en begeleidt hij veranderingstrajecten.

Pauls interesse gaat uit naar het bouwen van organisaties met een menselijke maat. “Mensen zijn tot bijzondere prestaties in staat. De kunst is het creëren van een context die mensen aanspreekt op hun capaciteiten, ze uitdaagt en waardering geeft voor hun resultaten. De menselijke maat creëer je niet in een ivoren toren, je moet in gesprek, als adviseur en als manager, je boodschap uitdragen, luisteren en combineren; de betrokkenen betrekken”.

Paul Becht studeerde technische bedrijfskunde en volgde na zijn studie een opleiding in psychologie en communicatie bij het Goodfield Institute in Californië, VS.

Enkele projecten

 • Ontwikkeling van een gezamenlijke strategie voor een dertigtal bibliotheken inclusief provinciale bibliotheekcentrale als aanloop naar een fusie en herstructurering.
 • Evaluatie van de IT-outsourcing van een landelijke dagbladuitgeverij.
 • Ontwikkeling van netwerkend werken en kennisdelen als een stap in professionalisering en cultuurinterventie in een bijzondere opsporingsdienst.
 • Begeleiding van de ondernemingsraad van een landelijk pakkettenbedrijf bij de advisering over de volledige vernieuwing van de logistieke infrastructuur.
 • Begeleiding van de centrale ondernemingsraad van een internationale logistieke dienstverlener bij de advisering over business process outsourcing projecten en de daaruit voortvloeiende reorganisaties.
 • Landelijk procesbegeleider voor het ontwikkelen van professionele standaarden voor de Landelijke Overlegorganen Vakinhoud van de rechtspraak.

Onderwerpen en thema’s uit zijn adviespraktijk

 • Strategieontwikkeling
 • Netwerkorganisaties
 • Organisatieprocessen & -structurering
 • Organisatieleren en procesverbetering
 • Kennisdelen en kennismanagement
 • Professionalisering
 • Cultuur & managementstijl
 • Teamwork, teambuilding, zelfsturing en zelforganisatie

Enkele publicaties