Joost Oude Groen

Senior adviseur

Drs. Joost Oude Groen CMC is vanaf 2022 werkzaam voor OR Consultancy. Hij combineert zijn werkzaamheden met een functie als trainer bij SBI Formaat en een bescheiden praktijk als zelfstandige. Het werk voor de medezeggenschap fascineert hem al sinds hij zijn loopbaan startte als trainee bij het ministerie van OC&W en daar samenwerkte met de Departementale ondernemingsraad. Joost werkt sinds 1998 als organisatieadviseur en trainer. Zijn ervaring ligt voornamelijk in het publiek domein, waar hij werkte in opdracht van bestuurders en ondernemingsraden van centrale en lokale overheden alsook van vele zelfstandig bestuursorganen.

Joost is opgeleid als sociaal psycholoog en als organisatiepsycholoog met een specialisatie in interventies in groepen en organisaties. Postdoctoraal volgde hij onder andere opleidingen bij Sioo, de School voor Coaching, het Centrum voor Conflicthantering en de Academie voor Opstellingen. Als gecertificeerd managementconsultant zorgt hij ervoor dat zijn kennis en vaardigheden op peil blijven door middel van permanente educatie.

Wijsheid

Om ergens werk van te kunnen maken vind ik dat je allereerst verstand van zaken moet hebben. En als bestuurder of lid van een ondernemingsraad kun je nou eenmaal niet óveral verstand van hebben. Daar is nou juist een bureau als OR Consultancy voor om je in bij te staan; kennis is namelijk te vergaren en ik help klanten bijvoorbeeld bij het verkrijgen in meer inzicht in de dynamiek van (complexe) verandering, inzicht in groepsprocessen en het vergaren van inzicht in wat allemaal al aan onontdekt talent in eigen huis is.

Kracht

Als je dan over voldoende verstand van zaken beschikt, is het soms nog een hele kunst om ook gedaan te krijgen wat je voor ogen hebt. Ik help klanten om hun vaardigheden te vergroten om met kennis van zaken ook daadwerkelijk invloed uit te oefenen. Het krachtig verwoorden van standpunten is niet altijd voldoende, dan zijn er meer strategieën nodig om werkelijk invloed uit te oefenen. Nu eens zetten we daar een training voor in, dan weer een (team-)coachingstraject. Mijn aanpak is er in elk geval altijd op gericht om het je zo snel mogelijk zonder hulp zelf te kunnen laten doen.

Schoonheid

Soms gaat het mis tussen bestuurders en ondernemingsraden. Er is dan sprake van een schijnbaar onoplosbare situatie of van een verhard conflict. Door de spanning, die zo’n kwestie in zich draagt, juist aan te gaan, heb ik talloze groepen mensen uiteindelijk toch weer tot constructief samenwerken gekregen. De vaardigheden die ik als mediator hanteer, zet ik in dergelijke gevallen effectief in; onpartijdig, vertrouwelijk en altijd op basis van vrijwillige deelname van partijen. Zo komen kwesties die op het eerste gezicht onoplosbaar lijken, vaak toch tot een goed einde.

Voor een inkijkje in mijn arbeidsverleden en opleidingsresultaten: https://www.linkedin.com/in/oudegroen/