Winfried Bouts

Senior adviseur / Partner WissemaGroup

Drs. Winfried Bouts is senior consultant en partner bij WissemaGroup en adviseert raden van bestuur, directies, management en ondernemingsraden op het gebied van strategisch management, scenario-ontwikkeling, reorganisaties, fusie en overnames. Hij ontwerpt en begeleidt veranderingstrajecten en coacht directieleden, leden van raden van bestuur en leden van het dagelijks bestuur van ondernemingsraden.

Zijn motto is: ‘Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.’

Winfried Bouts:

 • studeerde klinische psychologie en arbeids- en- organisatiepsychologie aan de UvA in Amsterdam. In 1990 sloot hij een postacademische vervolgopleiding af aan de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatieadviseur (SIOO) in Utrecht;
 • is medeauteur van het boek ‘Medezeggenschap op Maat: van toetsende naar interactieve medezeggenschap’;
 • werkt in zijn projecten met dwarsdoorsnedes uit organisaties, leidend tot participatie van alle niveaus. Dit vloeit voort uit zijn visie dat de organisatie zelf in the lead moet zijn en de kennis, ervaring en eigen sterkten ten volle ingezet en benut moeten worden. De bijdragen van interne experts en opinion leaders leveren de combinatie van inhoud, snelheid, zorgvuldigheid en draagvlak voor verandering;
 • is partner in SER’s Alliantie voor Medezeggenschap en Governance, welke gericht is op het versterken van de relaties in de ‘Gouden Driehoek’, de relaties tussen bestuur, toezichthouders en medezeggenschap;
 • onderhoudt intensieve relaties met de Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg, welke gericht is op het delen en verspreiden van kennis over internationale governance systemen en mogelijkheden voor Nederlandse ondernemingsraden om in een internationale context te opereren;
 • is kerndocent van het Executive Program Modern Medezeggenschap van Nyenrode Business School, een programma dat gericht is op het moderniseren en professionaliseren van medezeggenschap in in het bijzonder grote organisaties en internationale ondernemingen.

Enkele projecten

 • Advisering van de ondernemingsraad van een reisorganisatie bij zijn rol bij aanpassing van de structuur, reorganisatie en strategieontwikkeling.
 • Advisering van de European Works Council van een reisorganisatie inzake de reorganisatie van de Europese luchtvaartactiviteiten.
 • Begeleiden van de (centrale) ondernemingsraden van beursgenoteerde bedrijven inzake sourcing- en outsourcingsvraagstukken waaronder ook IT-outsourcing.
 • Advies aan de ondernemingsraad van een chipfabrikant in verband met een overname. In het hierop volgende fusie en integratie- en reorganisatieproces denkt de OR mee over de te integreren business units.
 • Projectleider van het COR adviesproces ten aanzien van de splitsing van een internationaal bedrijf in logistieke dienstverlening.
 • Implementatie van netwerkende medezeggenschap bij een aantal -grote- Nederlandse ondernemingen.
 • Advisering van de directie en  managementteams bij de ontwikkeling van de strategie, de structurering van de organisatie en de implementatie van de veranderingen.
 • Begeleiden van directie en managementteam van een dochteronderneming van een beursgenoteerd bedrijf bij de verkoop van deze onderneming.