Martijn Visser

Senior pensioenadviseur

OR Consultancy werkt samen met pensioenadviesbureau Laater. Directeur/eigenaar Martijn Visser is een pensioenadviseur die pensioen begrijpelijk maakt en onafhankelijk en eerlijk advies op maat geeft.

De ondernemingsraad heeft bij veel pensioenvraagstukken een instemmingsrecht. Complexe pensioenoverzichten, veranderende wet- en regelgeving en onduidelijke informatie over de pensioenleeftijd: voor veel werkgevers en personeelsorganisaties maken die het pensioen voor de ondernemingsraad tot een lastige kwestie. En alle nieuwsberichten over vergrijzing, medezeggenschap, de vertrouwenscrisis en financieringen maken het er niet duidelijker op. De OR moet meebeslissen over deze ingewikkelde materie. Ondersteuning van een professional is daarbij eigenlijk een must. Daarbij kan – in onze visie – de adviseur van de werkgever nooit dezelfde zijn als de adviseur van de ondernemingsraad. Hoe goed de relatie tussen beide partijen ook kan zijn, de belangen kunnen soms heel tegenstrijdig zijn.

Martijn heeft veel ervaring bij de begeleiding van ondernemingsraden. Zowel met training, advisering, het geven van second opinions als het voeren van onderhandelingen samen of namens de ondernemingsraad.