Carla de Bont

Senior adviseur

Drs. Carla de Bont is sinds 1999 senior adviseur bij OR Consultancy. Advisering, procesbegeleiding en trainingen verzorgt zij vanuit bedrijfskundig perspectief. Zij is een adviseur met een brede blik. Bij een verandering kijkt zij enerzijds inhoudelijk welke invloed een bepaalde aanpassing heeft op de rest van de organisatie. Welke verbanden en onderlinge relaties zijn er? Vanuit kennis van de dynamiek tussen management (directie, HR), medezeggenschap (OR), medewerkers en toezichthouders (rvc en rvt) geeft zij dan ook veelvuldig procesmatige adviezen. Dus oog voor de volle breedte van het veranderingsvraagstuk bij de klant.

Thema’s waar zij veel mee te maken heeft zijn: reorganisaties, fusies, financiën in relatie tot strategie, organisatieontwikkeling en bijbehorende regelingen. Ook heeft zij ervaring met communicatie bij veranderingstrajecten: hoe OR en directie de medewerkers kunnen betrekken bij veranderingen, achterbanraadpleging, alsmede communicatie rondom OR-verkiezingen.

Carla adviseert en begeleidt ondernemingsraden, directies en HR-managers in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening, zorg, bouw en industrie.

Kennismaken met Carla

‘Wat typeert jou als adviseur? Waarom doe je al zoveel jaar dit werk? Ik zal wat meer over mijzelf vertellen aan de hand van deze vragen’.

Wat typeert jou als adviseur?

‘Klanten typeren mij als inhoudelijk deskundig, flexibel, betrouwbaar, consciëntieus, energiek en resultaatgericht. Een adviseur die altijd strak is voorbereid en overzicht houdt’

Waarom doe je al zoveel jaar dit werk?

‘Het leidmotief van OR Consultancy ‘Participatie van medewerkers is een bepalende succesfactor voor het functioneren van organisaties’ verwoordt ook duidelijk mijn overtuiging hoe ik naar organisaties kijk. Tijdens en na mijn studie Bedrijfskunde verdiepte ik mij in zelfsturende teams. Eén van de kenmerken van dit organisatieprincipe is dat besluitvorming decentraler ligt. Bij mijn vorige werkgever ervaarde ik dat het betrekken van medewerkers en het organiseren van invloed, de organisatie beter maakt.

Het mooie van mijn huidige werk is dat ik vaak samenwerk met mensen die deze overtuiging delen. Leden van (centrale) ondernemingsraden willen meepraten en invloed uitoefenen op wat in de organisatie gebeurt. Directieleden willen draagvlak voor organisatiewijzigingen en HR-managers gaan het gesprek aan over strategisch personeelsbeleid, passende regelingen en duurzame inzetbaarheid.

De mix in het werk tussen het ontrafelen van inhoudelijke vraagstukken en de procesmatige aspecten, bij een grote diversiteit aan organisaties, houdt het interessant.

Wil je nog meer over mij weten? Neem gerust contact op of bekijk mijn LinkedIn-profiel of mijn CV.’

Publicaties van Carla

‘De afgelopen jaren schreef ik verschillende whitepapers, artikelen en een boek.

Whitepapers
Artikelen
Boek
  • OR en doelgericht communiceren – Kluwer – 2011