Bert de Velde Harsenhorst

Senior adviseur

Bert is sinds 2022 als senior adviseur verbonden aan OR Consultancy. Hij traint en begeleidt al meer dan vijfentwintig jaar medezeggenschapsorganen en hun partners. Hij is met name gespecialiseerd in medezeggenschap binnen de overheid en het publieke domein. In die hoedanigheid begeleidt hij (langdurige) veranderingsprocessen. In de decentrale overheid betreft dit herindelingen, ambtelijke fusies, het tot stand komen en ontvlechten van Gemeenschappelijke Regelingen. Bij de centrale overheid is hij betrokken bij de (centrale) medezeggenschap van verschillende departementen.

Visie

“In al die jaren heb ik als adviseur een nadrukkelijke visie ontwikkeld op de rol en positie van medezeggenschap in organisaties. Twee componenten staan daarin centraal:

  • medezeggenschap is breder dan de ondernemingsraad;
  • medezeggenschap is een relatie.

Het hoort bij de sociale verhoudingen van de 21ste eeuw dat die mensen medezeggenschap hebben die de klus moeten doen. Het is een essentiële taak van een ondernemingsraad om voor deze collega’s een plaats te organiseren in het proces van besluitvorming. Daarbij hoort dat de (formele) medezeggenschap met andere stakeholders als HR, projectleiders of de directie zoekt naar oplossingen die passen bij de vraagstukken van die organisatie.

De grote bijdrage van medezeggenschap aan de ontwikkeling van ons maatschappelijk bestel is het anders verdelen van verantwoordelijkheid en macht in organisaties. Concreet wil dit zeggen: medewerkers benaderen als professionals die verstand van zaken hebben.”

Politiek

“Het boeiende van werken met overheidsorganisaties is de complexiteit van de besluitvorming. Een hele belangrijke factor is daarbij de nabijheid van de politiek. Wat vandaag in de Gemeenteraad of de Kamer wordt besproken, is morgen de werkelijkheid van mijn klant. Succesvolle ambtelijke medezeggenschap weet verbinding te maken met de politiek als een belangrijke stakeholder bij de ontwikkeling van de organisatie.”