Celine Boudewijn

Adviseur

Als organisatieanalist met een frisse blik adviseert Celine ondernemingsraden, HR en bestuurders bij complexe organisatieveranderingen zoals overnames, reorganisaties en fusies. Celine heeft namelijk een echte passie voor mens en organisatie. Dit blijkt uit het feit dat ze tijdens haar werkzaamheden vanuit een interdisciplinair en sociaal perspectief te werk gaat. Dit perspectief is gebaseerd op een mix van wetenschappen: organisatiewetenschappen, strategisch management en organisatiegedrag. Het resultaat: een no-nonsense aanpak waarbij ze op basis van een ‘helicopterview’ secuur en analytisch te werk gaat en wat ze ziet vertaalt naar de mensen die het aangaat. Daarnaast staan tijdens deze aanpak waarden zoals betrouwbaarheid en betrokkenheid centraal voor haar.

Achtergrond

Celine studeerde Organisatiewetenschappen aan Tilburg University en daaropvolgend rondde zij een master Organization Studies af. In haar studieloopbaan kwamen verschillende complexe organisatievraagstukken aan bod, die zij vanuit verschillende invalshoeken heeft leren bekijken en benaderen, bijvoorbeeld met behulp van serious gaming. Tijdens haar master heeft Celine onderzoek gedaan naar de verbinding tussen zelfsturende teams in organisaties. “We zien vaak dat er in organisaties die werken met zelfsturende teams een ‘eilandjescultuur’ ontstaat. Daardoor kan het algemene belang van de organisatie uit het oog worden verloren. Dit wil je als organisatie natuurlijk voorkomen, wat ook geldt voor ondernemingsraden, die fungeren als zelfsturend team. Ondernemingsraden moeten namelijk enerzijds rekening houden met het werknemersbelang, maar anderzijds ook het algemene belang van de organisatie behartigen. In mijn onderzoek is naar voren gekomen wat het management kan faciliteren c.q. op kan zetten om eilandjesvorming tegen te gaan en te zorgen dat het werken met zelfsturende teams een succes wordt.”

Ook heeft Celine gedurende haar master een éénjarig traineeship gevolgd bij een consultancybureau. Tijdens dit traineeship heeft zij diverse organisaties geadviseerd en begeleid bij verschillende soorten vraagstukken. Een voorbeeld is het begeleiden van een organisatie bij de doorvoering van een nieuwe visie. Daarnaast is Celine ook opgeleid tot QRM Silver specialist. QRM staat voor Quick Response Manufacturing en is een bedrijfsbrede strategie die bedrijven helpt om bedrijfsprocessen anders in te richten door o.a. te werken met multidisciplinaire teams.

Over medezeggenschap

“Naar mijn mening vormt de mens de grondslag van een organisatie. Al tijdens mijn studie kwam ik erachter hoe belangrijk de betrokkenheid van de werknemers is in verschillende bedrijfsprocessen. Ik zie betrokkenheid van medewerkers als een must in verandervraagstukken, we doen het immers ‘samen’. Daarom is medezeggenschap van werknemers in organisaties ook zo belangrijk. Als werknemers niet achter het beleid staan of hierin niet meegenomen worden, daalt de synergie en de tevredenheid in de organisatie, wat gevolgen kan hebben voor de resultaten. Het is dus belangrijk om bij complexe vraagstukken objectief en vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie te kijken, waarbij ik oog houd voor de mens.”