Willem Allertz

Algemeen directeur SBI Groep opleidings- en adviesorganisaties / Executive consultant OR Consultancy

Dr. Willem Allertz is – naast algemeen directeur van de SBI Groep opleidings- en adviesorganisaties – executive consultant bij OR Consultancy. Als onderzoeker participeert hij regelmatig in internationale projecten en wetenschappelijke samenwerkingsverbanden waarin de effecten van verdergaande internationalisering op nationale stelsels van arbeidsverhoudingen centraal staan. Allertz heeft diverse publicaties op zijn naam staan over internationalisering en strategische beleidsontwikkeling.

Ingrijpende veranderingstrajecten

‘Steeds meer ondernemingsraden krijgen te maken met ingrijpende, complexe en langlopende veranderingstrajecten. In toenemende mate vinden deze, doorgaans voor het personeel zéér ingrijpende processen, plaats in een internationale context. Reorganisaties, fusies en verkoopprocessen gaan over landsgrenzen heen; niet de eigen bestuurder neemt de beslissing, maar managers in het buitenland of de internationale holding die formeel juridisch niet onder de Nederlandse wetgeving valt. Alsof dit al niet complex genoeg is, moet de ondernemingsraad op meerdere speelvelden gelijktijdig oog hebben voor de onderliggende strategie, de bedrijfskundige en financiële veranderingen en gevolgen en uiteindelijk, de continuïteit van de eigen onderneming.’

Einstein

‘OR Consultancy ondersteunt ondernemingsraden in dit soort processen. Doorgaans wordt ons gevraagd contra-expertise te leveren en inhoudelijk te onderzoeken of nut en noodzaak door het management voldoende zijn aangetoond en of er geen alternatieven zijn om de beoogde doelen van de onderneming te kunnen bereiken. In de praktijk werkt de consultant van OR Consultancy vaak dan ook niet alleen samen met zijn opdrachtgever (de ondernemingsraad), maar ook met het management. Bovendien valt de consultant terug op zijn collega’s binnen OR Consultancy die allen een onderscheidende expertise hebben. Het is fictie te veronderstellen dat één consultant voldoende diepgang heeft om alle expertisevelden met voldoende diepgang te kunnen beheersen. Zelfs Einstein kon uiteindelijk maar op één discipline echt excelleren! Een tweede Da Vinci is nooit meer gesignaleerd.’

Publicaties