De impact van corona (COVID-19) en de agenda van de ondernemingsraad

Over de effecten van de crisis wordt veel gespeculeerd. Iedereen is het erover eens dat de economie wereldwijd en ook in Nederland een klap heeft gekregen, maar hoe die klap uitpakt is per sector verschillend. De vrees voor een tweede golf is groot. Als die er komt, kan de werkloosheid oplopen tot wel 10% (CPB). Omdat het om een pandemie gaat, zijn de effecten grensoverschrijdend. De gevolgen in andere landen werken in ons land ook door.

Hoe deze ontwikkelingen uitpakken voor de agenda van de ondernemingsraad is beschreven in deze whitepaper. Je kunt de whitepaper direct gratis downloaden nadat je het formulier hebt ingevuld.

Met vriendelijke groet,

André van Deijk