Herken het oppoetsen van de cijfers

Signalen voor de ondernemingsraad dat financiële resultaten anders worden weergegeven

Ondernemingsraden willen weten wat de toekomst brengt. Zij praten met de bestuurder over organisatieveranderingen en investeringen. Vaak is dit onder de noemer ‘bespreking algemene gang van zaken’. Juist dit overleg geeft zicht op de ontwikkelingen en de verwachtingen voor de toekomst. Voor een goed inzicht is financiële informatie onmisbaar.

Cijfers alleen zeggen weinig. Wanneer de OR het verhaal achter de cijfers weet te doorgronden, is hij beter in staat signalen tijdig waar te nemen. Signalen die wijzen op gevaren, risico’s of een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. Dat is nodig want vroegtijdige betrokkenheid van de ondernemingsraad bij besluiten met belangrijke financiële gevolgen, zoals bij reorganisaties, investeringen of fusies, leidt aantoonbaar tot betere besluitvorming.

Ik schreef een whitepaper over het voorgaande. Je kunt deze gratis downloaden door het formulier in te vullen.

Met vriendelijke groet,
Carla de Bont