De Wet werk en zekerheid op hoofdlijnen

In april 2018 is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) gepubliceerd, waarin een aantal wijzigingen op de Wet werk en zekerheid (WWZ) voorgesteld worden. Verwachte inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020.

In deze whitepaper wordt elk onderdeel in de WWZ gespecificeerd en toegelicht inclusief de wijzigingsvoorstellen en het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans.

Je kunt de whitepaper direct gratis downloaden nadat je het formulier hebt ingevuld.

Met vriendelijke groet,
Jurre de Haan