Verdergaande professionalisering ondernemingsraad is noodzaak

Maak OR-werk aantrekkelijker door OR-competenties te verzilveren

Ondernemingsraden hebben het zwaar. De economische crisis levert met afslankingen, reorganisaties, fusies en flexibilisering handenvol werk op. Daarnaast is er vanwege de toenemende complexiteit van het OR-werk een discussie gaande over vernieuwing van het functioneren en de structuur van medezeggenschap. En dan hebben ondernemingsraden tegenwoordig ook nog eens minder middelen tot hun beschikking. De subsidieregeling voor OR-scholing is afgeschaft en vanwege kostenbesparingen is de druk om effectief en efficiënt op te treden toegenomen. Kortom, ondernemingsraden moeten het doen met minder tijd, minder scholing en minder faciliteiten, maar moeten wel beter presteren.

Na het invullen van het formulier, kun je de whitepaper gratis downloaden.

Met vriendelijke groet,
Steven van Slageren