Iedereen DB-lid?

Individuele en teamontwikkeling
Het speelveld verandert. Dat doet een ander beroep op competenties en vaardigheden die meestal bij leden van het dagelijks bestuur (DB) zitten. Hun taken worden zo belangrijk dat ook andere OR-leden hun bijdrage moeten leveren. Dat betekent niet dat iedereen DB-lid moet worden, maar wel dat iedereen die competenties nodig heeft.

Voorheen had de ondernemingsraad vooral contact met de bestuurder. Tijdens de overlegvergaderingen, via het agendaoverleg of tussentijds. Maar het speelveld verandert de laatste tijd flink. Deels doordat de ondernemingsraad het zelf anders wil, met nieuwe structuren van medezeggenschap of een netwerk-OR. Ook omdat de besturingsfilosofie van de organisatie verandert door bijvoorbeeld zelfsturing of lean management. Of doordat de omgeving verandert: samenwerking met andere organisaties, internationalisering door overname etc. Tevens heeft de ondernemingsraad in de organisatie te maken met andere doelgroepen door flexibilisering van de arbeid.

Dit artikel verscheen in OR Informatie (september 2016). Download het volledige artikel door het formulier in te vullen.

Met vriendelijke groet,
Ellis van Bellen en Carla de Bont